kameralins

Artikel

IFRS i fokus

Nyhetsbrev för dig som tillämpar IFRS

IFRS i Fokus är ett nyhetsbrev som riktar sig till dig som tillämpar IFRS i din koncernredovisning eller rapportering. Vi beskriver nya och ändrade regler, standarder och tolkningar från International Accounting Standards Board (IASB) samt Rådet för finansiell rapportering (RFR). Vi skickar ut IFRS i Fokus i samband med större nyheter och förändringar inom området.

Prenumerera på IFRS i fokus >

Se tidigare utskick av IFRS i fokus i vårt arkiv >

Hade du nytta av den här informationen?