Tjänster

Löneadministration

Ta kontroll över din lönehantering

Löneprocessen är en viktig del i varje organisation och måste vara tillförlitlig. Samtidigt är den ofta komplicerad och sårbar eftersom den kräver mycket tid, resurser och kompetens. Detta skapar ett behov av hantering som ger kontroll, trygghet och som samtidigt säkerställer kvalitet och effektivitet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Deloitte erbjuder kvalificerade tjänster i löneprocessen. Vi beräknar lön och ersättning för de anställda och tillhandahåller underlag för redovisning av personalkostnader samt rapportering till myndigheter och andra institutioner. Vi erbjuder en flexibel lönefunktion utifrån dina behov med kunskap som är vägledande i ditt arbetsgivaransvar. Ni betalar bara för den tid och de tjänster ni verkligen behöver.

Vi erbjuder
en flexibel lönefunktion utifrån dina behov

Våra tjänster

Webbaserad och effektiv lönehantering

Vi ger dig en webbaserad lösning för tidrapportering och reseräkningar, där den anställde enkelt rapporterar via en hemsida, eller på en app via mobilen. Vill ni hellre använda ert eget tidsrapporteringssystem så går det naturligtvis att integrera till vårt lönesystem.

Samlad administration

Genom webben har du administrativa uppgifter tillgängliga och kan på ett enkelt och smidigt sätt leverera och ta emot information dygnet runt. Anställda lägger in avvikelserapporter, reseräkningar och hämtar sina lönespecifikationer via internet. Deloitte kan ta emot filer från de flesta tidsrapporteringssystem om så önskas.

Stöd i processer

Vi sköter hantering av exempelvis arbetsgivarintyg, rapportering till Försäkringskassan, pensionsrapportering samt upprätta en mängd olika rapporter för uppföljning och statistik. Dessutom ger vi gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår under året.

Närliggande tjänster och rådgivning

Utöver lönehanteringen erbjuder vi en mängd närliggande tjänster och rådgivning kopplad till ert arbetsgivare ansvar både löpande och som projekt, exempelvis:

  • Lönekartläggning
  • Pensionsavstämningar
  • Frisktal/sjukstatistik

I och med den samlade kompetensen i Deloittes nätverk kan vi även erbjuda kompletterande tjänster och kunskap, som gör oss till en unik och stark samarbetspartner. Några exempel är:

  • Framtagande och granskning av anställningsavtal
  • Stöd vid uppsägning/varsel
  • Rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal
  • Utländsk och utsänd personal – stöd och rådgivning i hantering

Kontakt

Marika Fond

Marika Fond

Partner | Consulting | Finance & Performance

Marika has 20 + years of experience from roles within the Finance function and primarily leading roles. She has an extensive background from several different industries with more than 50 clients. Mar... Mer