Tjänster

Löneadministration

Löneadministration och lönesystem blir alltmer komplicerade och det krävs mycket av både tid och resurser för att hålla personalen uppdaterad på aktuella lagar och regler inom området.

Webbaserad lösning för effektiva flöden i lönehanteringen

Vårt erbjudande inkluderar en webbaserad lösning för tidrapportering och reseräkningar, där den anställde rapporterar in via webben eller en app för smartphone, varefter en behörig chef eller arbetsledare attesterar. Vill ni hellre använda ert eget tidsrapporteringssystem så går det naturligtvis att koppla till vårt lönesystem.

Låt våra lönekonsulter sköta jobbet

Vi kan även sköta övrig löneadministration, hantera arbetsgivarintyg, rapportering till Försäkringskassan, pensionsrapportering samt upprätta en mängd olika rapporter för uppföljning och statistik. Dessutom ger vi gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår under året. Genom att låta våra lönekonsulter göra jobbet, slipper ni hålla reda på alla förändringar och vad de innebär för er verksamhet. Ni betalar bara för den tid och de tjänster ni verkligen behöver.

Närliggande lönetjänster

Utöver lönehanteringen kan vi erbjuda en mängd närliggande tjänster såsom:

  • Lönekartläggning
  • Pensionsavstämningar
  • Stöd vid uppsägning/varsel
  • Rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal
  • Utländsk och utsänd personal – stöd och rådgivning i hantering
  • Anställningsavtal
  • Frisktal/sjukstatistik
  • Payroll

Kontakt

Philip Maycock

Philip Maycock

Senior Manager | Redovisning

     ... Mer