Tjänster

Ekonomisk förvaltning av fastigheter och bostadsrättsföreningar

Deloittes verksamhet inom fastighetsekonomi har övergått till Agenta Förvaltning

Från och med 1 februari 2017 övergår Deloittes verksamhet inom fastighetsekonomi till Agenta Förvaltningwww.agentaforvaltning.se.

Vänligen kontakta Agenta info@agentaforvaltning.se för alla frågor gällande bostadsrättsföreningar, fastighetsekonomi/förvaltning (tex mäklarbilder, autogiro).