Tjänster

Löpande redovisning

God kontroll över företagets finansiella situation är grunden till en effektiv styrning

Vi arbetar i moderna webbaserade system för redovisning och fakturahantering där ni alltid har tillgång till aktuell information.

Vi bistår företag och organisationer med praktisk hantering och rådgivning inom redovisningsområdet. Med utgångspunkt i ägarnas och företagets vardag har vi utvecklat en rad olika tjänster för effektiv ekonomiadministration och redovisning. Dessutom kan vi bistå med konstruktiva analyser och affärsrådgivning.

För mindre och medelstora företag är löpande redovisning och upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer de vanligaste tjänsterna. Vår erfarenhet av ägarledda företag gör att vi snabbt kan sätta oss in i de förhållanden som gäller just för ert företag.

Kvalificerade redovisningsfrågor

Dagens företag står inför ett snabbt växande landskap, ständiga regeländringar och komplexa redovisningsfrågor. Vi erbjuder rådgivning och assistans i frågor som rör svensk och internationell redovisning och hjälper ert företag med tolkning av god redovisningssed samt analys av finansiell rapportering enligt såväl svensk som internationell praxis, exempelvis IFRS och US GAAP. Vi kan även hjälpa er med assistans vid upprättande och kvalitetssäkring av extern finansiell rapportering, som årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt etc, i syfte att säkerställa att dessa upprättas i enlighet med gällande regler och i förekommande fall praxis.

Löneadministration

Löneadministration och lönesystem blir alltmer komplicerade och det krävs mycket av både tid och resurser för att hålla personalen uppdaterad på aktuella lagar och regler inom området.

Deloitte erbjuder en rad tjänster inom löneadministration som avlastar ditt företag och ger er möjlighet att lägga fullt fokus på er kärnverksamhet. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap om avtal, regler och lagar, vilket gör att vi hanterar er löneutbetalning, bokföring och rapportering med högsta kvalitet.

Vårt erbjudande inkluderar en webbaserad lösning för tidrapportering och reseräkningar, där den anställde rapporterar in via webben eller en app för smartphone, varefter en behörig chef eller arbetsledare attesterar. Vill ni hellre använda ert eget tidsrapporteringssystem så går det naturligtvis att koppla till vårt lönesystem.

Läs mer om vårt erbjudande >

Kontakt

Markus Jonsson

Markus Jonsson

Partner | Redovisningstjänster

    ... Mer