Om oss

Frågor och svar

Fastighetsekonomi

Utforska innehåll

Boende

När kommer mina avier?

Avierna skickas ut kvartalsvis fyra gånger om året; i december, mars, juni och september. Om du saknar dina avier kan du kontakta vår kundtjänst: backoffice.deloitte@h1.se eller 08-52 21 82 42, öppettider vardagar 08.00-18.00.

Jag har fått en pantsättningsavgift debiterad på min avi, vad är det?

Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar när en bostadsrättsinnehavare tar ett eller flera nya lån och därmed pansätter lägenheten. Avgiften tas ut för att administrera pantsättningshandlingen i föreningens lägenhetsregister. Pantsättningsavgiften debiteras även då ett lån läggs om. Avgiftens storlek regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 1 procent av ett prisbasbelopp. Beslut om att denna avgfit tas ut fattas av styrelsen.

Jag har fått en överlåtelseavgift debiterad på min avi, vad är det?

Överlåtelseavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar i samband med att en överlåtelse, alltså försäljning av en lägenhet, har skett. Vanligast är att den ska betalas av köparen men kan i undantagsfall även vara säljarens skylldighet i enlighet med vad föreningens stadgar säger. Det är en engångskostnad där storleken regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 2,5 procent av ett prisbasbeloppet. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen.

Jag önskar betala min hyra/avgift via autogiro, hur går jag tillväga?

Fyll i denna blankett och skicka den till nedan adress

Deloitte
Att: Fastighetsekonomi
Box 415
831 26 Östersund

Hur vet jag när autogirot börjar gälla?

Så snart vi har fått medgivandet godkännt från banken skickar vi ut makulerade avier som bekräftelse på att autogirot börjar gälla. Till dess att du erhållit makulerade avier ska betalningen ske manuellt precis som tidigare. Är du osäker hur status är kan du kontakta vår kundtjänst.

Min hyra/avgift har inte dragits trots att jag har autogiro, vad kan det bero på?

Vi drar pengar från kontot på förfallodagen, om det infaller på en helgdag dras pengarna närmas följande vardag. Ytterligare ett dragningsförsök görs dagen efter. Kontrollera att du har haft täckning på kontot vid denna tidpunkt. Har du haft täckning men pengarna har ändå inte dragits bör du kontakta vår kundtjänst. Du måste också betala hyran/avgiften manuellt då vi inte har någon möjlighet att dra pengar vid senare tillfälle. Är autogirot helt nytt så ska du ha fått makulerade avier som bekräftelse på att vi drar pengar, har du inte fått det måste du betala manuellt.

Jag önskar betala min hyra/avgift via e-faktura, hur går jag tillväga?

För att kunna få tillgång till e-faktura krävs att styrelsen har låtit ansluta föreningen till denna tjänst. Anmäler sker till e‐fakturatjänsten via internetbanken. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er avgift/hyra till föreningens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges. Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter Deloitte som mottagare. Observera att ni inte kan söka på föreningens namn då vi på Deloitte hanterar inbetalningarna och därmed står som mottagare för tjänsten. Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e‐faktura vilket är samma person som avierna är adresserad till. Kontakta oss om ni vill ändra avimottagare så ordnar vi det.  

Vad händer med mitt autogiro om jag väljer att ansluta mig till e-faktura

Har du autogiro som betalningstjänst idag så avslutas den per automatik om du anmäler dig för e‐faktura

Jag önskar få mina avier via den digitala brevlådan Kivra

Klicka här för att läsa mer om Kivra >

Jag vill få ett utdrag ur lägenhetsregistret/bekräftelse på att jag äger min lägenhet, hur får jag det?

Kontakta vår kundtjänst backoffice.deloitte@h1.se.

Hur går jag tillväga för att hyra ut min lägenhet i andrahand?

Du behöver få ett godkännande från styrelsen om att hyra ut din lägenhet i andrahand. En blankett om ansökan får du genom vår kundtjänst.

Jag önskar ta ut pengar ur min reparationsfond, hur gör jag och vad får man använda reparationsfonden till?

Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningrens stadgar. Fonden ska användas till det inre underhållet i lägenheten som höjer lägenhetens standard. Den får inte användas för inköp av lösöre. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att ta nyttja fonden till.

Fyll i denna blankett för att ansöka om uttag ur inre fond, OBS att det är viktigt att bifoga kvitton över det som är utfört. Skicka sedan blanketten till:

Deloitte
Att: Fastighetsekonomi
Box 415
831 26 Östersund

Kan jag få anstånd på min hyra/avgift?

Det är alltid styrelsen som beslutar om eventuella anstånd gällande hyran eller månadsavgift. Vänd dig därför direkt till dem i den frågan.

Jag vill överlåta en del av min lägenhet genom gåva/försäljning till någon annan, hur går jag tillväga?

Ett skriftligt avtal ska alltid tas fram vid en försäljning eller gåva. Avtalet ska lämnas till föreningen tillsammans med en ansökan om att eventuell ny medlem ska inträda i föreningen samt att tidigare medlem ska utträda ur föreningen.

Jag vill säga upp min parkeringsplats, vem ska jag kontakta?

Kontakta vår kundtjänst backoffice.deloitte@h1.se.

Jag hyr en lägenhet i föreningen där jag bor och vill säga upp den, vem ska jag kontakta?

Skicka ett mejl till vår kundtjänst backoffice.deloitte@h1.se

Jag har ett tillgodo på min hyra/avgift jag vill få återbetalat, vad ska jag göra?

Kontakta oss med dina kontouppgifter till vår kundtjänst på backoffice.deloitte@h1.se. Dina pengar återbetalas inom 3-5 arbetsdagar.

Vad är stadgar?

Föreningens stadgar är grunden för en bostadsrättsförening. De innehåller viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. I stadgarna finns de reglerna som gäller för föreningen och i dem regleras både dina rättigheter och skyldigheter som medlem. Om du inte har fått dem kan du antingen få dem av styrelsen eller kontakta vår kundtjänst.
 

Hur får jag en bekräftelse av pantsättning som kan lämnas till banken?

Kontakta vår kundtjänst så mejlar vi den alternativt skickar via post enligt önskemål.  

Kundtjänst

För att komma i kontakt med vår kundtjänst mejla backoffice.deloitte@h1.se eller ring 08-52 21 82 42.
Öppettider vardagar kl 08.00-18.00.

Läs mer om fastighetsekonomi >

Mäklare och banker

Vart skickar jag medlemskapsansökan och överlåtelseavtal?

Direkt till föreningens styrelse.

Vem kontaktar jag för en mäklarbild eller bekräftelse av pantsättning?

Mejla förmedlingsuppdraget till backoffice.deloitte@h1.se så återkommer vi med uppgifterna.

Vart skickar jag meddelande om pantsättning?

Deloitte
Att: Fastighetsekonomi
Box 415
831 26 Östersund

Hade du nytta av den här informationen?