Börja på Deloitte

Accounting

Fokus på kärnverksamhet och kundnytta

Inom Accounting arbetar du som redovisningskonsult på spännande rådgivningsuppdrag kopplade till både redovisning och ägarrelaterade frågor.

Vi samarbetar med våra klienter för att de ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och maximera sin utveckling men även för att säkerställa att redovisning och rapportering är av hög kvalitet samt fungerar som ett bra beslutsunderlag för företagets ledning. Du hjälper klienter med rapportering, skattedeklarationer, årsbokslut, årsredovisning, koncernkonsolideringar, inkomstdeklarationer, analyser och rådgivning samt säkerställer att löpande redovisningsrutiner fungerar effektivt. Du biträder bland annat i budgetarbete, uppföljning av lönsamhet, processöversyner, ägardeklarationer, beräkning av utdelningsutrymme och koncernbidrag.

Uppdragen utförs från ditt kontor eller hos klient och varierar från löpande månadsrapporteringar och årliga tjänster till projekt, utbildningar och konsultationer. Accounting samverkar med andra affärsområden för att möta klienternas behov på bästa sätt. Du håller dig uppdaterad på hur lagar och regler förändras och tycker att det är roligt med omvärldsbevakning som kan göra nytta för dina klienter och bidra till god kvalitet i din leverans. Du arbetar i systemlösningar som kan tillhandahålla realtidsinformation för att redovisningen ska fungera som ett bra beslutsstöd. Deloitte erbjuder sina klienter en integrerad ekonomifunktionslösning och som konsult är du intresserad av hur olika system kan samverka för att uppnå detta. Som person är du lösningsorienterad, kommunikativ och initiativtagande.

Som en av de största byråerna i Sverige är Deloitte ett kompetenshus med klienter i alla storlekar, branscher och geografiska områden såväl nationellt som internationellt. Erfarenhetsutbyten och coachning av medarbetare är en del av vår kultur, likväl som gedigna utbildningssatsningar. Som konsult på Accounting välkomnas dina ideer om förbättringar och du har ett starkt stöd från kompetenta kollegor. Du har möjlighet att efter tre till fem år (beroende på teoretisk bakgrund) bli auktoriserad redovisningskonsult. Att arbeta brett med många olika företag i en lärande miljö ger dig den bästa grunden för att över tid kunna agera som redovisningsansvarig eller ekonomichef. 

Våra cirka 160 medarbetare inom redovisning är utspridda över hela landet, där kontoret i Östersund är det största med cirka 50 medarbetare. 

Din utbildning

Akademisk examen med redovisning eller finansiering som inriktning, alternativt YH-utbildning inom ekonomi som uppfyller FAR:s teoretiska krav för auktorisation

Hade du nytta av den här informationen?