Life at Deloitte

”Jag har alltid strävat mot en kompetens som täcker rollen som CFO. Finance Operations är enligt mig den absolut bästa vägen för att uppnå detta.”

Adam Gustafsson om arbetet med ekonomifrågor på Finance Operations inom Consulting

Adam började arbeta på Consulting Finance Operations strax efter examen. Han sökte sig specifikt till Consulting Finance Operations efter att ha kommit i kontakt med avdelningen vid en workshop under studietiden. Han hade haft kontinuerlig kontakt med Deloitte under en tid, men det var just detta möte som till slut fick honom att söka sig till firman.

Vid workshopen fick Adam insyn i hur varierande uppgifterna på Consulting Finance Operations kan vara. Efter att ha fått möjlighet att bekanta sig med ekonomifunktionen ifrån ett flertal olika branscher och roller under sina tre år på Consulting Finance Operations kommer Adam nu påbörja Deloittes CFO program. Programmet genomförs via Henley Business School i London där kollegor ifrån hela Europa deltar.

- Vårt arbetssätt är byggt på att du ska ha en brant utvecklingskurva i början av karriären. Jag känner att jag har utvecklat både min tekniska kompetens inom redovisning och min förståelse för hur en ekonomifunktion är uppbyggd. Men jag har även utvecklats när det kommer till mer mjuka värden. Eftersom du konstant är ny på jobbet lär du dig anpassa dig snabbt och arbeta med olika typer av människor.

Varierande uppdrag med fokus på utveckling 

Dagarna varierar mycket då man ofta sitter hos klienter med olika fokusområden, förklarar Adam som under sin tid hos Deloitte varit allt från projektledare inom kundreskontra och redovisningsekonom till koncernansvarig och financial controller. För närvarande sitter han som internkontrollsansvarig på treasure- avdelningen hos ett noterat industribolag.

- Konsultyrket innebär många utmaningar, främst på grund av mängden människor du möter och hur olika alla är. Du kan ha haft ett upplägg med en klientchef som fungerat bra, men samma upplägg kanske inte fungerar med en annan klientchef. Det krävs ofta att vi är snabba på fötterna och kan anpassa oss till olika situationer.

Adam menar att han gått väl förberedd in i dessa utmaningar eftersom Deloitte investerar mycket i sina anställda. Direkt vid anställning blev han tilldelad en coach som bistått honom i karriärsutvecklingen. På uppdragen har han alltid haft en team-leader som han kunnat vända sig till då han haft frågor. Även om uppdragen kan vara utmanande så har han alltid känt att Deloitte har gett honom verktyg för att lyckats. Det kontinuerliga stödet har hjälpt honom lära sig hur han kan anpassa sitt förhållningssätt i olika situationer och även hur han kan motivera och engagera andra att uppnå bättre resultat. 

- Det jag tycker är absolut roligast med att arbeta för Deloitte är möjligheten till utveckling och de utmaningar man möter dagligen. Man känner tidigt att den erfarenheten man samlar på sig kan appliceras på situationer i det dagliga arbetet. Att man löpande kan få ett kvitto på sin utveckling är väldigt kul.

Adams tips till konsulter som är intresserade av Consulting Finance Operations

- När jag kom ut från universitetet så var jag som många andra väldigt sugen på att utvecklas och bygga erfarenheter. På Deloitte och Consulting Finance Operations får vi möjlighet att utvecklas på kort tid. Jag tycker samtidigt det är viktigt att poängtera att detta inte innebär att man behöver stressa! Din karriär är ingen sprint och du behöver inte vara i mål efter något år. Att få växa med tiden och njuta av det är mer givande än att stressa fram något.

Adam Gustafsson

Anställningsår: 2019

Utbildning: Internationella Civilekonom programmet med inriktning Financial Management vid Umeå Universitet

Kontor: Stockholm

Hade du nytta av den här informationen?