Artikel

Ann-Christin Olofsson

Redovisning

Titel: Manager, Accounting/Redovisning

Kontor: Östersund

Anställningsår: 2000

Utbildning: Magister-examen i ekonomi från Mittuniversitetet i Östersund

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Jag börjar med att kolla mejlen. Ibland får jag planera om dagen helt eftersom något akut dykt upp. Det gäller att lära sig prioritera och arbetet blir aldrig långtråkigt. Första veckan i månaden har jag fullt upp med månadsrapportering för många utländska ägarbolag som har strikta deadlines. Flera av dem har också speciella rapporteringsmallar och egna rapporteringssystem. Övriga veckor ligger oftast något bokslut på kö, samt månadsbokslut för företag med andra rapporteringsdatum.

Varför valde du att arbeta inom redovisning?

Det kändes naturligt med min bakgrund på ett mindre företag. Jag tycker om den dagliga kontakten med klienter och att hjälpa dem effektivisera sina administrativa rutiner och få en bra uppföljning på sin verksamhet.

Hur kom det sig att du sökte till Deloitte?

Jag arbetade med redovisning och administration som klient till Deloitte. För att finna nya utmaningar sökte jag mig till Deloitte, vilket jag inte har ångrat en dag! Jag ser det också som en stor fördel att jobba på en stor byrå, eftersom det ger mig möjligheten att byta avdelning eller inriktning om jag vill.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Helt klart variationen. Jag har kunnat byta arbetsuppgifter och klienter när jag känt att jag behöver testa något nytt. De senaste åren har jag riktat in mig på internationella klienter, vilket ställer lite andra krav än den lokala marknaden. Det är ofta klienter med välkända varumärken som är stora utomlands, men kanske bara har ett lager eller försäljningskontor i Sverige och därför har en svensk filial. Rapporteringen sker mestadels på engelska i de format kunden kräver och med strikta deadlines. Det tillkommer också en annan typ av rådgivning kring lagar och regler för svensk redovisning och skatt och det är vår uppgift att se till att de följer svenskt regelverk. De mindre företagen har inte någon egen redovisningspersonal i Sverige utan jag hanterar de frågor som dyker upp. 

Hade du nytta av den här informationen?