Life at Deloitte

Axel arbetar i gränssnittet mellan strategi och teknik för att utveckla den moderna finansfunktionen

När Axel skulle välja arbetsplats efter studierna inom Industriell ekonomi ville han arbeta hands on med strategi och teknologi. Valet föll på konsultbranschen och rollen som managementkonsult inom Finance Technology på Deloitte. ”Jag och mitt team arbetar med att effektivisera, förbättra och modernisera finansfunktionen i bolag genom olika tranformationsprojekt.”

Vad jobbar du med som managementkonsult inom Finance Technology?

Traditionellt sett har mycket av ekonomifunktionens arbete utförts manuellt, med ostrukturerade data utspridd över hela organisationen och filer som skickas fram och tillbaka. Med ny teknologi finns stora möjligheter att både effektivisera och höja kvaliteten på arbetet som utförs, och det är här jag och mitt team kommer in.

Vi arbetar tillsammans med klienten utifrån strategin, leveransmodellen och de finansrelaterade processerna, för att skapa de bästa förutsättningarna för finansfunktionen att var en effektiv partner till resten av företaget. Inte sällan mynnar det ut i exempelvis en ERP-transformation. Vi arbetar också med att se hur klienten kan applicera vad vi kallar för Digital disruptors i sin verksamhet. Det kan till exempel handla om Robotics Automation för att effektivisera manuella processer, eller Analytics och AI för att dra fler och bättre insikter från de stora datamängderna som finansfunktionen ofta sitter på.

Vårt arbete sträcker sig ofta över hela projektlivscykeln, från förstudie och rådgivning till projektledning och implementation. När vi är färdiga har bolaget fått en mer effektiv och modern finansfunktion, vilket skapar stort värde för bolaget då finansfunktionen är central för verksamhetens utveckling.

 

Vårt arbete sträcker sig ofta över hela projektlivscykeln, från förstudie och rådgivning till projektledning och implementation

 

Berätta om projektet du arbetar med just nu!

Just nu hjälper jag och mitt team ett företag att modernisera sin ekonomifunktion, genom ett så kallat Finance Transformation-projekt. Projektet har pågått under en längre tid och inneburit en gedigen analysfas, där vi fördjupat oss i bolagets strategi och finansfunktionens bidrag till denna, följt av en undersökningsfas där vi testat en rad olika lösningar genom workshops och piloter, för att kunna dra slutsatser. Idag fokuserar vi på de sista delarna innan det är dags att gå över i en implementeringsfas av nya systemlösningar, vilket ska bli väldigt spännande.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Innan pandemin arbetade jag och mitt team på plats hos klienten, som är baserad ute i Europa, måndag till torsdag. Att se nya platser och resa tillsammans är spännande delar av konsultyrket och utöver jobbet fanns även tid för gemensamma middagar, joggingturer och stående paddeltider varje vecka.

Även om vi idag arbetar virtuellt på grund av pandemin, är arbetsdagen sig lik. Veckan börjar med att jag och mitt team går igenom vad som ligger framför oss och hur vi disponerar arbetskraften under veckan, vilket sedan följs upp löpande varje arbetsdag. Dagarna består även av flera möten med klienten där vi går igenom status på delleveranser, får input eller diskuterar olika projektspecifika frågor.

När jag inte sitter i möten eller analyserar olika frågeställningar i projektet, arbetar jag ibland mer tekniskt vissa perioder av projektet har jag exempelvis arbetat hands on i Excel med att analysera insamlade data. Andra perioder har fokus legat på att utveckla proof of concepts eller dashboards över hur företaget kan hantera sin finansiella och strategiska planering.

 

Att se nya platser och resa tillsammans är spännande delar av konsultyrket och utöver jobbet fanns även tid för gemensamma middagar, joggingturer och stående paddeltider varje vecka

 

Varför ska man starta sin tech-karriär på Deloitte?

När jag skulle välja arbetsplats var det viktigt att inte specialisera mig för tidigt. På Deloitte börjar du att arbeta brett, med möjlighet att testa olika sorters klienter, branscher och projekt. När du sedan känner dig redo att fördjupa dig inom ett område så har du fullt stöd från din chef.

En annan fördel med Deloitte är att vi är ett stort, globalt företag, vilket innebär att det finns en gedigen plattform för kunskap att använda för att utvecklas. Samtidigt har vi en bra sammanhållning och inkluderande kultur vilket gjort att jag fått vänner för livet.

Namn: Axel Truedsson

Titel: Managementkonsult inom Finance Technology

Utbildning: Industriell ekonomi, Lunds tekniska högskola

Vill du starta din tech-karriär på Deloitte?

Under hösten 2021 öppnar vi ansökan för tjänster med anställning under 2022. Anmäl dit intresse redan nu så hör vi av oss när ansökan öppnar. 

Anmäl intresse >

Utforska flera yrkesroller inom tech på Deloitte

Hade du nytta av den här informationen?