Life at Deloitte

"Vårt mål är att minst fyra av tio delägare ska vara kvinnor"

Internationella kvinnodagen 2018

På Deloitte Sverige utgörs partnergruppen av 26 procent kvinnor. En av dessa är Birgitta Lööf som ansvarar för Deloittes största affärsområde Audit & Assurance i Sverige och Norden. Med anledning av internationella kvinnodagen frågade vi henne om Deloittes arbete för jämställdhet, hur hon som ledare stöttar kvinnliga medarbetare i karriären och vad som gjort att hon kommit så långt – trots statistiken.

Hur jobbar Deloitte för en jämnare könsfördelning på partnernivå?

Vårt mål är att minst fyra av tio delägare ska vara kvinnor. Vi har fortfarande en bra bit kvar, men tack vare ett medvetet arbete närmar vi oss för varje år. Senaste året har vi gått från 24 till 26 procent kvinnor i partnergruppen.

I arbetet mot en jämnare könsfördelning tillämpar vi en struktur som bygger på meritokrati. Det innebär att kunskap och prestation är det enda som ska påverka individens möjligheter till befordran medan faktorer som kön, klass, ursprung, bakgrund, släktskap och vänskap inte ska ha någon betydelse. Tydliga strategier och målsättningar har gjort att vi utvecklat våra metoder och vår struktur för en jämnare könsfördelning. 

Vad ser du som den främsta orsaken till att kvinnor fortfarande är en minoritet i partnergruppen?

En av förklaringarna till att vi liksom de flesta större företag fortfarande har en ojämlik könsfördelning på högre nivå är att traditionella mans- och kvinnoroller gjort att män haft större utrymme att fokusera intensivt på arbetet. 

Vad kan du som ledare göra för att stötta kvinnliga medarbetare som vill göra karriär?

Som ledare och coach uppmuntrar jag alla som vill bygga en karriär att hitta sin passion och satsa på det. Att finna tillfredsställelse och glädje i arbetet har gjort att jag orkat lägga in en extraväxel när det har behövts. Traditionellt har kvinnor engagerat sig i många saker samtidigt – därför kan det vara extra viktigt att stötta just kvinnor att fokusera på det man brinner för och prioritera bort annat.

I rollen som coach försöker jag också uppmuntra kvinnor att gå vidare mot utmanande uppgifter och våga lita på att de lär sig under resan. Jag ser ibland att kvinnor tvekar att ta på sig en uppgift därför att de inte tycker att de har tillräckliga kunskaper. Men den som ger dig ett utmanande erbjudande är ofta en erfaren person som är kapabel att avgöra om du är mogen för uppgiften. Lita på den personen och inte på eventuella inre tvivel. Jag är idag väldigt glad att jag litade på vår vd när han gav mig chansen att bli ansvarig för Audit & Assurance. 

Vad har gjort att du kommit så långt?

Att min karriär gått bra tror jag till stor del beror på att jag målmedvetet styrt mitt fokus mot det jag tyckt var intressant och meningsfullt. För att bli riktigt bra på något måste du göra det ofta och mycket – det orkar du bara om du tycker det är utvecklande och roligt. 

Jag tror att en jämn fördelning i hemmet är centralt för ökad jämställdhet i arbetslivet. Ett bra samarbete med min man har varit en förutsättning för min framgång. Vi har jobbat i samma bransch vilket skapat ömsesidig förståelse för behovet av flexibilitet i jobbet. Vi har delat på ansvaret för att fördela tiden mellan både familj och jobb. Under småbarnsåren växlade jag ner på arbetstempot och fokuserade på barnen och mina klienter, medan annat prioriterades bort. Jag och min man tog mycket hjälp utifrån och valde att betala för många tjänster istället för att utföra dem själva. Det är vanligare nu men för 25 år sedan var det inte självklart och det fanns inte heller samma utbud av tjänster som underlättade vardagen. 

Sammanfattningsvis, vilka är dina tre främsta råd till kvinnor som vill göra karriär?

  1. Jobba med det du tycker är roligt och känner engagemang för.
  2. Tro på dig själv och våga tacka ja till utmaningar.
  3. Ha en öppen dialog med din coach om work-life balance och din planering över tid. Det är inget fel med att ha temporära nedväxlingar utan det behövs ofta för att ge medarbetare samma förutsättningar i det längre perspektivet.


Birgitta Lööf

Partner, anvarig för Audit & Assurance i Sverige och Norden

Hade du nytta av den här informationen?