Börja på Deloitte

Business Process Solutions

Vi formar framtidens ledare inom ekonomifunktionen

Inom vår verksamhet Business Process Solutions (BPS) arbetar du som konsult inom ramen för CFO:s ansvarsområden. Du jobbar med allt från mindre bolag till internationella börsnoterade koncerner inom varierande branscher.

Vårt tjänsteerbjudande består av interimslösningar, projektstöd och automation. Som anställd på BPS kan du arbeta inom samtliga områden, men periodvis vara mer aktiv inom något av dem.

Interimsuppdrag

Interimsuppdrag kan innebära att du under en period täcker upp roller som redovisningsekonom, controller, CFO eller liknande. Du säkerställer att klienten bibehåller en effektiv och högkvalitativ ekonomifunktion, vid exempelvis vakanser av olika slag, större förändringar eller när klienten av annan anledning står inför stora utmaningar.

Projektstöd

Projektstöd innebär ofta att du ingår i eller leder ett projektteam som arbetar med exempelvis effektivisering och förbättring av processer och rutiner, implementation av affärssystem eller operationella förberedelser inför börsnotering.

Automation

Automation innebär att vi arbetar med digital automatisering av ekonomiprocesser för våra klienter. Som konsult får du grundläggande kunskaper och har tillgång till ett team med spetskompetens inom automatisering. Inom ramen för våra uppdrag ges du möjlighet att arbeta med några av de mest aktuella teknikerna inom digitalisering på marknaden.

Hos BPS får du möjlighet att utveckla en bred kompetens från olika branscher och organisationer vilket du kan använda för att hjälpa företagsledningar styra sin verksamhet på ett bättre sätt. En viktig del i vårt arbete är att hjälpa våra klienter att automatisera och digitalisera sina ekonomiprocesser, därför har vi också stort fokus på att du utvecklas inom IT och teknik samt kvalificerad projektledning. Du jobbar oftast ute hos klient vilket ger dig en djup förståelse som kommer att värdesättas högt i din fortsatta karriär. Genom utbildningsprogram samt utmanande uppgifter får du en brant utvecklingskurva. De första två åren lär du dig basen inom redovisning och business controlling, därefter följer mer avancerade kurser och ledarskapsutbildningar. Ledarskapet vaggas in teoretiskt men även praktiskt i ett tidigt skede i karriären. Efter tre år har du möjlighet att välja inriktning på din utbildning, Project Management Program eller CFO-program, där Deloitte samarbetar med Henley Business School i London inom de båda utbildningarna. Efter genomfört program, kombinerat med varierande uppdrag, är du redo för en roll som projektledare eller CFO.

Business Process Solutions startade i Sverige 2006 och har sedan dess vuxit snabbt till att idag bestå av cirka 170  medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra primära uppdragsområden är storstadsregionerna men uppdrag förekommer även på andra orter och utomland. 

Din utbildning

Ekonomi med inriktning på exempelvis redovisning, management eller ekonomistyrning.

Hade du nytta av den här informationen?