Börja på Deloitte

Business Process Solutions

Vi formar framtidens ledare inom ekonomifunktionen

Som konsult på Business Process Solutions (BPS) arbetar du inom ramen för CFO:s ansvarsområden. Du får möjlighet att utveckla en bred kompetens genom att arbeta nära klienter från olika branscher och organisationer. Du får inblick och erfarenheter som möjliggör att på bästa vis kunna hjälpa företagsledningar att styra sina ekonomiska verksamheter, något som också värdesätts högt i din fortsatta karriär.

Business Process Solutions startade i Sverige 2006 och har sedan dess vuxit snabbt till att idag bestå av cirka 170 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra primära uppdragsområden är storstadsregionerna men uppdrag förekommer även på andra orter och utomlands. 
 

Vårt tjänsteerbjudande

Vi erbjuder våra klienter interimslösningar, processutveckling, automatiseringslösningar, ekonomisystems-implementationer, policys och ramverk samt stöttar dem med att utveckla verktyg och modeller. Som anställd på BPS kan du arbeta inom samtliga områden, men periodvis vara mer aktiv inom något av dem.

Interimslösningar

Interimslösningar innebär att du säkerställer att klienten bibehåller en effektiv och högkvalitativ ekonomifunktion vid exempelvis vakanser, större förändringar eller när klienten av annan anledning står inför stora utmaningar. Det kan innebära att du under en period kliver in i roller som exempelvis redovisningsekonom, controller, CFO eller liknande.

Processutveckling

Processutveckling är ofta en del av BPS uppdrag. Det kan exempelvis innebära att du leder eller ingår i ett team som kartlägger och delger förbättringsförslag för en ekonomifunktions processer eller att du, när du innehar en interimsroll, hjälper klienten att effektivisera och förbättra sina processer och rutiner.

Automatisering

Automatisering innebär att du arbetar och hjälper klienten att automatisera sina ekonomiprocesser. Alla BPS-konsulter får grundläggande kunskaper för att kunna upptäcka automatiseringsmöjligheter hos klient och projektleda automatiseringsimplementationer. Vill du vidareutveckla denna kompetens har BPS även ett specialistteam med spetskompetens inom Excel, VBA och RPA. Inom ramen för våra uppdrag ges du möjlighet att arbeta med några av de mest aktuella teknikerna inom digitalisering på marknaden

Ekonomisystem

Implementation av ekonomisystem kan innebära att du leder eller stöttar ett team som implementerar exempelvis ERP-, fakturahantering-, eller BI-system. Du fungerar ofta som en länk mellan systemleverantören och klienten. Vill du inrikta dig specifikt på ERP-systemimplementationer har BPS ett specialistteam som fokuserar på fullskalig implementation av Oracle NetSuite.

Policys & Ramverk

Vi hjälper våra klienter att etablera policys och ramverk anpassade för deras organisation och styrningsmodell, speciellt framtaget för att passa företagets anställda, exempelvis ekonomihandböcker, delegationsordningar, policys eller internkontrollsramverk.

Verktyg & Modeller

Vi bygger eller implementerar ofta verktyg och modeller hos våra klienter som ett komplement till IT-system för att effektivisera och underlätta standardisering av arbetsmetoder. Ofta byggs modellerna i Excel eller annat Windowsprogram. 

Brant utvecklingskurva

Genom ett flerårigt utbildningsprogram, samt utmanande arbetsuppgifter, upplever många på BPS att utvecklingskurvan är brant. De första två åren lär du dig basen inom redovisning och business controlling, därefter följer mer avancerade kurser och ledarskapsutbildningar. Ledarskapet vaggas såväl teoretiskt som praktiskt i ett tidigt skede i karriären. Efter tre år har du möjlighet att välja inriktning på din vidareutbildning; Project Management Program eller CFO Program. Utbildningarna hålls i samarbete med Henley Business School i London och efter genomfört program är du redo att ta dig an större projektledarroller eller en roll som CFO.

Din utbildning

BPS passar dig som studerat Ekonomi, exempelvis med inriktning redovisning, management eller ekonomistyrning. 

Hade du nytta av den här informationen?