Börja på Deloitte

Business Process Solutions

Vi formar framtidens ledare inom Finance

Inom vår verksamhet Business Process Solutions (BPS) arbetar du som konsult inom ramen för CFO:s ansvarsområden. Du jobbar med allt från mindre bolag till internationella börsnoterade koncerner inom varierande branscher.

BPS tjänsteerbjudande är interimslösningar, projektstöd och accounting. Som anställd på BPS arbetar du inom samtliga områden, men kan periodvis vara mer aktiv inom ett av dem.

Interimsuppdrag kan innebära att du träder in i roller som ekonomiassistent, controller, redovisningschef, CFO eller liknande. Du säkrar att klienten bibehåller sin ekonomifunktion med god kvalitet, exempelvis vid vakanser av olika slag, större förändringar eller när klienten av annan anledning står inför stora utmaningar.

Projektstöd innebär ofta att du ingår i ett projektteam som arbetar med exempelvis implementering av processförbättringar och affärssystem, effektivisering av ledningsrapportering eller organisationsförbättringar utefter revisorernas riskanalys.

Accounting ger stora möjligheter att jobba med mindre bolag. Då ingår löpande redovisning, skatt- och momsdeklaration samt årsredovisningar i dina arbetsuppgifter. Du ansvarar då för hela eller delar av ett eller flera bolags ekonomi vilket ger dig en tydlig förståelse för den generella ekonomifunktionen.

Hos BPS får du möjlighet att utveckla en bred kompetens från olika branscher och organisationer vilket du kan använda för att hjälpa företagsledningar styra sin verksamhet på ett bättre sätt. En viktig del i vårt arbete är att hjälpa våra klienter att automatisera och digitalisera sina ekonomiprocesser, därför har vi också stort fokus på att du utvecklas inom IT och teknik samt kvalificerad projektledning. Du jobbar oftast ute hos klient vilket ger dig en djup förståelse som kommer att värdesättas högt i din fortsatta karriär. Genom utbildningsprogram samt utmanande uppgifter får du en brant utvecklingskurva. De första två åren lär du dig basen inom redovisning och business controlling, därefter följer mer avancerade kurser och ledarskapsutbildningar. Ledarskapet vaggas in teoretiskt men även praktiskt i ett tidigt skede i karriären. Efter cirka fyra år ingår du i ett CFO-program där Deloitte samarbetar med Henley Business School i London. Efter genomfört program kombinerat med varierande uppdrag bör du vara redo för en roll som CFO.

Business Process Solutions startade i Sverige 2006 och har sedan dess vuxit snabbt till att idag bestå av cirka 150 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det primära uppdragsområdet är storstadsregionerna men även andra orter och utomlands.

Din utbildning

Ekonomi med inriktning på exempelvis redovisning, management eller ekonomistyrning.

Hade du nytta av den här informationen?