Börja på Deloitte

Varför Business Process Solutions?

Våra medarbetare berättar!

Hör hur våra seniora såväl som juniora medarbetare upplever sitt arbete på Deloitte och Business Process Solutions.

"Vad är det bästa med ditt arbete?"

De vanligaste svaren i vår undersökning var:

Variationen 
Kulturen
Utmaningen
Kollegorna
Ständig utveckling

"Det bästa med att jobba på BPS är utmaningarna jag möter i den breda variationen av uppdrag. En annan viktig komponent är den ständiga utvecklingen man genomgår genom såväl utbildningar som genom utmanande uppdrag. Dessa faktorer tillsammans med drivna och kompetenta kollegor skapar en alldeles unik kultur med stark gemenskap som vi är mycket stolta över –  på Deloitte i allmänhet och BPS i synnerhet."

"Hur skulle du beskriva arbetskulturen med tre ord?"

De vanligaste svaren i vår undersökning var:

Hjälpsam – "Det finns alltid någon att fråga, jag känner mig trygg"
Öppen – "Jag får information och jag kan prata med vem som helst"
Utmanande – "Jag utmanas i de uppdrag jag får, och tror inte att mina arbetsuppgifter hade avancerat lika snabbt i en linjeroll"

Är det dig vi söker?

Vi letar just nu seniora och juniora ekonomikonsulter till Business Process Solutions. 

Läs mer och ansök

Vad erbjuds du som anställd?

Som medarbetare på BPS får du möjlighet att utveckla en bred kompetens från olika branscher och organisationer vilket du kan använda för att hjälpa företagsledningar styra sin verksamhet på ett bättre sätt. En viktig del i vårt arbete är att hjälpa våra klienter att automatisera och digitalisera sina ekonomiprocesser, därför har vi också stort fokus på att du utvecklas inom IT och teknik samt kvalificerad projektledning. Vårt unika utbildningsprogram, vårt stimulerande arbete och vår inspirerande kultur formar dig till en framtida ledare inom ekonomifunktionen.

Unik utbildning

BPS erbjuder ett unikt utbildningsprogram som varje medarbetare går under sina första fem år. De första två åren lär du dig basen inom redovisning och business controlling, därefter följer mer avancerade kurser inom bland annat IT och teknik samt ledarskapsutbildningar. Ledarskapet vaggas in teoretiskt men även praktiskt i ett tidigt skede i karriären. Utbildningen slutar dock inte efter programmet, utan en karriär på Deloitte innebär ett ständigt lärande med möjligheter till bland annat avancerade kurser på Deloitte University. Vi investerar i ditt ledarskap, främjar dina styrkor och leder dig genom din kunskapsutveckling. Programmet är etablerat, genomtänkt och beprövat där en stor andel medarbetare har visat sig gå vidare till ledande positioner.

Stimulerande uppdrag

Som medarbetare på Deloitte gör du meningsfull skillnad varje dag för dina klienter, dina kollegor och för samhället. Genom att jobba med olika företag och varierande uppdrag i nya och utmanande roller får du en bredd i din yrkesprofil som kommer göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. Samtidigt omges du av drivna kollegor och ett globalt nätverk som hela tiden erbjuder utbyte av erfarenheter och kunskap. Dessa faktorer tillsammans gör att du upplever ditt arbete som roligt, utvecklande och stimulerande. 

Inspirerande kultur

Kulturen beskrivs av våra medarbetare som öppen, hjälpsam och utmanande – vilket ger en helhetskänsla av en inspirerande arbetsplats. Här kan du lyfta dina tankar och vara dig själv. Vi bemöter varandra med ett öppet sinne, och accepterar varandras olikheter. Det finns alltid någon att fråga om hjälp, och du kan känna dig trygg. Arbetsmiljön är flexibel och kommunikativ, där din hälsa och dina önskemål värderas högt. Samtidigt präglas kulturen av att du känner dig utmanad att utveckla dina styrkor och vara nytänkande. Du förväntas även ha stor hängivelse till din leverans och till dina kollegor.

Vill du veta mer?

Besök vår sida om att göra karriär på Business Process Solutions.

Läs mer om BPS
Hade du nytta av den här informationen?