Life at Deloitte

"Utvecklingen går oerhört fort och vi automatiserar allt fler uppgifter"

Möt vår nya Chief Technology Officer på Tax & Legal

Den 1 januari trädde Charlotte Bünger in i rollen som CTO för vårt affärsområde Tax & Legal. Hör henne berätta om uppdraget och hur skatteområdet utvecklas i takt med ny teknologi.

Vad innebär din nya roll? 

Att jag ansvarar för teknik på en strategisk nivå inom Tax & Legal. I min roll som CTO behöver jag inte nödvändigtvis ha detaljkunskaperna men jag bör veta vad som finns att tillgå, vara bra på att se möjligheter och optimera processer – mer som en projektledare än som specialist. Mitt ansvar ligger i att leda utvecklingen av nya tekniska lösningar som tillgodoser våra klienters behov på det mest effektiva och värdeskapande sätt marknaden kan erbjuda. 

Hur ser framtidens arbete ut för er skattekonsulter? 

Jag är övertygad om att våra tjänster inom de närmaste åren kommer att se helt annorlunda ut än idag. Utvecklingen går oerhört fort och vi automatiserar allt fler uppgifter. Det är viktigt att vi inte bara agerar reaktivt utan är med och driver utvecklingen genom att kombinera kunskap om tekniska möjligheter med kunskap om våra klienters behov idag och framöver. På så sätt kan vi hjälpa våra klienter att skapa effektivitet och värde. 

Vi kommer att rekrytera digitala utvecklare till Tax & Legal som ska hjälpa oss att ta fram de produkter vi ser att våra medarbetare behöver för att effektivisera vår verksamhet. Vi har redan tagit fram ett digitalt deklarationsverktyg. En kollega från Consulting har även hjälpt oss att ta fram en robot som kan ladda ner material i en process, vilket gör att arbetet tar 5 minuter istället för 25. Det sparar enormt mycket tid som vi istället kan lägga på att analysera materialet. Dessutom kan roboten arbeta dygnet runt.

Vilka kompetenser har ni behov av på Tax & Legal? 

För att arbeta på Tax & Legal bör man vara analytisk och  kommunikativ. I dagsläget behöver vi personer som behärskar den juridiska domänen, men även områden som systemutveckling och data-analys. Detta för att vi ska ha möjlighet att arbeta agilt och ställa om snabbt när lagstiftnings- eller teknikområdet förändras.

Avslutningsvis, hur skulle du beskriva arbetet med skattefrågor?

Vissa kanske tänker att skattefrågor är mossiga och tråkiga – men det är ju precis tvärt om! Skattejuridiken är superspännande och kombinerar teori och praktik på ett unikt sätt. Det handlar inte enbart om att analysera och grotta ner sig i detaljer, utan även om att på ett pedagogiskt sätt förmedla komplex rådgivning till klient.


Charlotte Bünger

Chief Technology Officer, Tax & Legal 

 

Hade du nytta av den här informationen?