Life at Deloitte

Ester Sundström

"Varje klient har en unik situation som ställer höga krav på vår analytiska förmåga"

Titel: Partner, Risk Advisory
 
Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2005

Utbildning: Magisterexamen i data- och systemvetenskap, med inriktning mot informationssäkerhet

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Det är knappt så att det finns några ”vanliga” arbetsdagar eftersom våra klienters verksamheter är så olika beroende på bransch, storlek, organisation och så vidare. Jag har daglig kontakt med mina klienter och jobbar tillsammans med mina team i olika gransknings- och konsultprojekt. I teamet diskuterar vi risker, bollar olika problemställningar och försöker hitta förbättringsmöjligheter för att våra klienter ska kunna hantera de risker som finns i deras verksamhet och omgivning.

Vad är roligast i ditt arbete?

Omväxlingen! Varje klient har en unik situation som ställer höga krav på vår analytiska förmåga och att vi snabbt sätter oss in i nya sammanhang. Dessutom är vi ett glatt gäng som jobbar tillsammans och har riktigt kul på jobbet.

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?

Just det här med omväxlingen är en utmaning. Att kunna förstå våra olika klienters verksamheter, risker och kontroller för att kunna bedöma vad som kan förbättras och vilka andra typer av behov de har. Samtidigt som vi arbetar med fokus på våra klienter jobbar vi också tillsammans för att vidareutveckla Deloitte som arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas – självklart är det också en spännande utmaning.

Hur har du utvecklats sedan du började på Deloitte?

Jag upplever att min utvecklingskurva stadigt gått uppåt sedan min första dag på Deloitte. Det kommer nya utmaningar hela tiden under karriären och det är bland annat det som gör att jag trivs så bra. 

Hade du nytta av den här informationen?