Life at Deloitte

Fanny Nisses | Tax

"Jag hade som mål att hamna på Deloitte"

Titel: Manager, Tax & Legal 

Kontor: Malmö

Anställningsår: 2014

Utbildning: Juristexamen samt en master i internationell och europeisk skatterätt, Lunds universitet

Hur kom det sig att du började som skattejurist på Deloitte?

Under min utbildning märkte jag att skatterätt var något som passade mig. Främst på grund av metodiken och att det är ett rättsområde som är under ständig förändring. När jag väl bestämt mig för att fördjupa mig i skatterätt var konsult- och revisionsbyrå ganska tidigt en intressant potentiell arbetsgivare. Jag tyckte att möjligheten att arbeta tillsammans med andra jurister, men framför allt ekonomer, kändes lockande. 

Under JiA-mässan träffade jag ett härligt gäng från Deloitte. Vi fick bra kontakt och jag blev inbjuden till en mingelkväll för studenter hos Deloitte. Efter den blev jag rekommenderad vidare och erbjöds så småningom ett jobb inom Corporate Tax på kontoret i Malmö. Jag hade som mål att hamna på Deloitte, men trodde aldrig att jag skulle få jobb här så snabbt.

Vad gör du om dagarna?

Inom Corporate Tax arbetar vi med allt från tax compliance till omstruktureringar och bolagsförvärv, och analyserar skattefrågor i de sammanhangen. Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande. Mot slutet av våren har vi högsäsong, då jag ägnar största delen av tiden till att upprätta deklarationer för bolag. I övrigt är typiska arbetsuppgifter att skriva överklaganden och yttranden i skatteprocesser. Jag skulle säga att skatterätt är mer omväxlande och utmanande än man kan tro. Det handlar ofta om att lösa problem utifrån skattelagstiftningen som är väldigt omfattande och som ständigt förändras. Något som kräver att man som rådgivare alltid är uppdaterad på det senaste. Som konsult måste du vara pragmatisk, men samtidigt självklart korrekt.

Vad utmärker Deloitte som arbetsplats? 

Att man arbetar i en internationell miljö. Minst 70 procent av mitt arbete sker på engelska och jag har nästan daglig kontakt med kollegor på andra Deloitte-kontor runt om i världen. Vi går också många interna utbildningar tillsammans med kollegor från andra länder. Det är ett jättebra sätt att knyta kontakter inom Deloitte-nätverket! Sammanhållningen mellan de olika avdelningarna är också något av det som jag tycker utmärker Deloitte som arbetsplats. Det är något som skapas eftersom vi dagligen arbetar mellan de olika affärsområdena och lär oss av varandra!

Hade du nytta av den här informationen?