Life at Deloitte

Fanny Rosen 

Audit & Assurance

Titel: Revisor, Audit & Assurance

Kontor: Kalmar

Anställningsår: 2016

Utbildning: Ekonomprogrammet, Linnéuniversitet

Vilken är din bakgrund? 

Direkt efter gymnasiet började jag studera ekonomprogrammet på Linnéuniversitet. Vid sidan av mina studier arbetade jag extra som butiksbiträde i en skobutik. När jag hade färdigställt min kandidatexamen i ekonomi började jag min anställning här på Deloitte i Kalmar. 

Varför valde du Deloitte?

Jag såg Deloitte som en attraktiv arbetsgivare och hade hört mycket gott om företaget. Min uppfattning var att Deloitte kunde erbjuda ett brett utbildningspaket och goda karriärmöjligheter. Jag upplevde även att medarbetarna hade mycket roligt på jobbet. 

Varför valde du Audit & Assurance?

Jag hade en nära vän som började arbeta inom revision vilket gjorde att jag fick upp ögonen för området. Det kändes spännande och utmanande att få arbeta med en rad olika klienter och branscher. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Ingen dag är den andra lik! De dagar då vi ska ut till klient möts vi oftast upp på kontoret och tar oss gemensamt ut till klienten. Miljöerna är olika och arbetsuppgifterna varierande. Under vissa perioder av året arbetar vi i större utsträckning från kontoret, och andra mer hos kund. Jag ställs hela tiden inför nya utmaningar och träffar dagligen drivna människor – både internt och externt.  

Hur har du utvecklats inom Deloitte? 

Deloitte har en tydlig utbildningsplan under de fem första åren. Min uppfattning är att jag dessutom utvecklas mycket i det dagliga utbyte som jag får med mina kollegor. Eftersom jag har arbetat i snart två år har jag även fått chansen att handleda nyanställda assistenter vilket har varit roligt men framförallt mycket lärorikt. Jag ska snart upp till Stockholm och arbeta med större bolag och nya kollegor. Deloitte är duktiga på att nyttja medarbetare över kontorsgränserna vilket gynnar vårt nationella erfarenhetsutbyte.

Hur upplever du Deloitte som arbetsgivare?

Deloitte överträffade mina förväntningar. En del som gör Deloitte till en attraktiv arbetsgivare är att företaget erbjuder bred utbildning och goda karriärmöjligheter. Varje medarbetare får regelbunden coaching och feedback vilket gör att vi ständigt utvecklas. 

Hur ser du på framtiden?

Nu vill jag testa på att arbeta med så många olika branscher som möjligt. I framtiden vill jag hitta något extra intressant att specialisera mig inom. 

 

Hade du nytta av den här informationen?