Life at Deloitte

Fredrik Thunberg

Audit & Assurance

Titel: Senior, Audit & Assurance

Kontor: Oskarshamn

Anställningsår: 2011

Utbildning: Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet

 

Vilken är din bakgrund? 

Jag kom direkt till Deloitte från mina studier vid Växjö Universitet (numera Linnéuniversitetet) där jag tog min civilekonomexamen inom Redovisning/Revision.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Väldigt varierande. Utöver revision utför jag konsultationer genom att exempelvis biträda klienter vid upprättande av bokslut, årsredovisningar samt inkomstdeklarationer. Detta ger en fantastisk möjlighet för den som kommer direkt från skolan att snabbt få tillämpa de olika regelverken som senare bidrar till att utveckla individen i sin roll som auktoriserad revisor. 

Vilka typer av klienter har ni vid kontoret i Oskarshamn?

Vi jobbar med många mindre företag men har även landsöverskridande samarbeten med Deloitte-firmor i andra länder där vi utför granskning av större bolags svenska enheter. Valet av lokalkontor minskar inte chanserna att få arbeta i storstadsregionerna, i mitt fall åker jag ett par gånger på hösten och ett par gånger på våren för att arbete med de större bolagen. 

Hur har du utvecklats inom Deloitte?

Jag har utvecklats inom yrket men även på det personliga planet. Jag har fått kontinuerlig feedback och ständigt blivit utmanad att ta ett steg utanför min "comfort zone" vilket bidragit till min utveckling.

Vad är roligast med ditt jobb?

Arbetet på ett mindre kontor passar mig perfekt. Vi har en stark gemenskap och varierande arbetsuppgifter. Jag har även fått förmånen att vara med i ett stort internt projekt vilket har varit fantastiskt roligt. Sammanfattningsvis kan man väl säga att; det roligaste med mitt jobb är allt!

Vad är utmanande med ditt jobb?

Det mest utmanande med mitt jobb är att hänga med i alla förändringar som sker inom branschen men även inom övriga nyheter, t.ex. skatt eftersom att klienterna förväntar sig att revisorn ska vara uppdaterad kring regelverken. Samtidigt är det stimulerande att kontinuerligt bygga på sin kunskapsbank.

Hur upplever du Deloitte som arbetsgivare?

Deloitte är en intressant arbetsgivare som verkar ha framtiden för sig. Jag upplever också att Deloitte jobbar aktivt med att försöka ge sina anställda en balans mellan arbetsliv & fritid.

Hur ser du på framtiden inom Deloitte?

Jag ser ljust på framtiden inom Deloitte. Ett litet kontor kan förknippas med begränsade möjligheter, men det är inte sant i mitt fall! Jag har fått vara med i stora team och stora projekt både inom och utom landsgränserna. Jag upplever ett brett spektra av möjliga karriärvägar.

Hade du nytta av den här informationen?