Life at Deloitte

”På Business Process Solutions arbetar du brett inom CFO:s ansvarsområde”

Fredrika Ringborg om konsultrollen och utvecklingsmöjligheterna på Deloitte

När Fredrika träffade medarbetare från Deloitte under ett studentevenemang fastnade hon direkt för kulturen, omväxlingen i arbetet och möjligheten att skapa sin egen karriärväg. Idag arbetar hon på avdelningen Business Process Solutions (BPS) som konsult i en bred roll med olika transformationsprojekt kopplade till ekonomifunktionen.

Fredrika är Manager på BPS och hon beskriver resan dit som rolig, lärorik och utvecklande. Under sin tid på Deloitte har Fredrika på ett eller annat sätt arbetat med samtliga BPS sex tjänsteområden i en rad olika branscher – allt från systemimplementationer, automatisering, processutveckling och interimslösningar. Just nu arbetar hon som projektledare för ett flertal projekt inom fältet för Finance och IT på ett svenskt investmentbolag. 

– Som konsult på BPS arbetar du brett inom CFO:s ansvarsområde där uppdragen är väldigt varierande. Att se olika delar av ekonomifunktionen och få erfarenhet ifrån olika branscher har gett mig en bred förståelse för vilka utmaningar en CFO kan ställas inför.

På Deloitte arbetar du utifrån en teamstruktur som bygger på att du som konsult får stöttning av mer seniora kollegor, samtidigt som du också tidigt utmanas genom att testa på ledarrollen. Dessutom tilldelas varje konsult en personlig coach som guidar och stöttar ur ett långsiktigt karriärsperspektiv. 

– Vårt arbetssätt, som innebär att alltid stöttas av mer seniora kollegor och det nätverk som finns inom Deloitte, gör att man tidigt får ta ansvar och vågar ta sig an utmaningar vilket leder till en brant utvecklingskurva.

Fredrika berättar att hennes erfarenhet som ledare även möjliggjort att hon fått ta personalansvar i sin roll hos klienten. 

– Det bästa med mitt jobb är utvecklingen, utmaningarna och det engagemang jag omges av. Alla relationer och fantastiska människor som man får träffa och arbeta tillsammans med, både internt på Deloitte och ute på olika uppdrag!

Namn: Fredrika Ringborg

Titel: Manager , Business Process Solutions

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2016

Utbildning: M.Sc. Corporate and Financial Management within Business Administration, Lunds universitet

Hade du nytta av den här informationen?