Life at Deloitte

Inför Risk Advisory for a Day

“Jag sökte för att bilda mig en uppfattning om företagskulturen."

Den 17 oktober arrangeras årets Risk Advisory for a Day. Vi träffar Gustav Jansäter och Simon Hasselqvist som deltog vid evenemanget under sin studietid och som idag arbetar på Deloitte, samtidigt som de är en del av projektgruppen som arrangerar årets upplaga.

Under Simon Hasselqvists sista år på Stockholms Universitet berättade en kompis att hon skulle börja arbeta på Risk Advisory på Deloitte. Hon beskrev arbetet med att proaktivt motverka risker inom IT- och informationssäkerhet inom stora bolags verksamheter och Simon blev intresserad. Han ansökte till studentevenemanget Risk Advisory for a Day och knep en av platserna.

– Jag ansökte främst för att få en känsla för kulturen och sammanhållningen då jag redan var såld på arbetsuppgifterna. Det var givande att få en djupare insikt i det dagliga arbetet, främst genom medarbetarnas egna perspektiv.  

Även Gustav Jansäter sökte till evenemanget efter goda intryck från Deloittes medarbetare under arbetsmarknadsmässor och då han hade kontakter som jobbade på Deloitte.

– Jag hade redan insett att arbetet som riskkonsult inom IT- och informationssäkerhet skulle passa mig så jag ansökte för att få träffa människorna bakom företaget och för att bilda mig en uppfattning om företagskulturen.
 

Kontaktsamtal som satte avtryck

Det som gjorde störst intryck på dem båda under evenemanget var kontaktsamtalet där varje deltagare enskilt fick möjlighet att ställa frågor till en medarbetare på Risk Advisory. 

– Jag fick en väldigt fin kontakt med personen som höll i mitt samtal och efteråt visade det sig att han var chef för hela avdelningen. För mig visade det att kulturen på Deloitte är öppen, när även ledningen ger av sin tid och delar med sig av sina tips, säger Gustav.

Även Simon fick en bra kontakt och passade på att byta kontaktuppgifter med medarbetaren. 

– Kontaktuppgifterna blev användbara när jag sedan sökte jobb hos Deloitte. Då passade jag på att berätta för medarbetaren att jag sökt, vilket ledde till att jag hade en liten fördel i ansökningsprocessen, berättar Simon.
 

Projektleder årets evenemang

I år är Simon och Gustav med och arrangerar Risk Advisory for a Day. Anledningen? Att förmedla en minst lika bra bild som de själva fick den dagen de klev in på Stockholmskontoret.

– Det finns stora möjligheter med att arbeta som riskkonsult på Deloitte. Ena dagen har jag ett möte med systemansvarig, och nästa kan jag sitta med CFO på företaget. Dessutom finns stora möjligheter att snabbt utvecklas och redan under den första veckan fick jag möjlighet att leda möten, säger Simon.

Gustav menar att Deloittes globala närvaro med kontor i 150 länder världen över skapar en värdefull möjlighet till internationellt utbyte.

– Risk Advisory är en väldigt mångfacetterad avdelning med olika erfarenheter och ursprung, exempelvis har jag kollegor från Canada, Indien och USA. Deloitte gör det enkelt att bygga ett globalt kontaktnät och jag ska snart över till Australien för att hälsa på en gammal kollega.

Simon Hasselqvist

Avdelning: Risk Advisory

Kontor: Stockholm

Utbildning: Systemvetenskap, Stockholms Universitet

Anställningsår: 2016

Gustav Jansäter

Avdelning: Risk Advisory

Kontor: Stockholm

Utbildning: Systemvetenskap och master i informationssystem, Lunds universitet

Anställningsår: 2018

Vill du delta vid evenemanget?

Vill du träffa Simon och Gustav samtidigt som du får en känsla för kulturen och arbetet på Risk Advisory? Nu är årets ansökan öppen!

Läs mer och anmäl dig >

Hade du nytta av den här informationen?