Life at Deloitte

Internship på Audit

Är revisorsyrket något för dig?

I början på varje år erbjuder vi dig som är intresserad av revisorsyrket en möjlighet att känna pulsen på Deloitte och prova på jobbet som revisor. Du får en praktisk inblick i yrket och möjlighet att i praktiken omsätta de teoretiska kunskaper du hittills har fått under din studietid.

Du ingår i våra ordinarie revisionsteam, vilket innebär att du tilldelas egna ansvarsområden och får stöttning av handledare på uppdragen. Inför internshipet bjuds du in till introduktions- och utbildningsdagar och du kommer att få en egen fadder. Du får prova på olika arbetsuppgifter ute hos klient såsom processkartläggning, granskning av interna kontroller, granskning av specifika poster, vara med på klientmöten och vara delaktig i att ta fram underlag till avrapportering etc. Du kan också bli delaktig i interna projekt inom Audit Stockholm, såsom assistera med offerter, förbereda nätverksträffar etc. Du blir även inbjuden till våra sociala aktiviteter såsom kontorspubar och bokslutsmiddagar.

Internshipet är på heltid under januari och februari, men vi är flexibla gällande ledighet för tentor och dylikt. Internshipet är förlagt till Deloittes kontor i Stockholm eller Göteborg. Studenter från hela Sverige är välkomna att söka, men vi har inte möjlighet att stå för eventuella rese- eller boendekostnader.

Ansökan

Vi söker dig som har studerat i minst två år och har minst ett år kvar till examen. Du läser ekonomi och är intresserad av en framtida karriär som revisor. Du har goda studiebetyg och engagemang vid sidan av studierna. Du har en stark drivkraft, goda ledaregenskaper och samarbetar bra med dina kollegor. Du brinner för klientservice och har en god analytisk förmåga, ett affärsmässigt tänkande samt förmåga att etablera förtroendefulla kontakter. 

Du ansöker via Lediga jobb terminen innan aktuell period.

Mitt internship på Audit

Mark Söderberg, tidigare intern på Deloittes revisionsavdelning i Stockholm

Varför sökte du ett internship på Audit?

Jag ville få en inblick i revisorsyrket och en chans att testa på det. Dessutom har jag vänner som var interns förra året och som tyckte att det var väldigt givande.

Hur har ditt internship varit?

Det har varit väldigt lärorikt med en brant inlärningskurva. Jag tycker att allt har skötts bra från Deloittes sida eftersom jag verkligen har känt mig utmanad och fått ta del av klientarbetet på riktigt, inte bara se på. Mina arbetsuppgifter har varit samma som för nyanställda revisorsassistenter, vilket inneburit att granska allt från olika poster, interna kontroller till processer. Jag har jobbat ute hos klient nästan hela tiden.

Deloitte är en trevlig arbetsplats som jag tycker präglas av en ung och pigg atmosfär med många ambitiösa medarbetare. Jag har blivit bra bemött och haft trevliga kollegor.

Har Deloittes internship motsvarat dina förväntningar?

Det har överträffat mina förväntningar. Jag har fått ta mer eget ansvar än vad jag trodde och fått arbetsuppgifter som varit väldigt utmanande. Som intern blir du bemött på samma sätt som alla andra vilket jag uppskattat jättemycket.

Skulle du rekommendera andra att söka ett internship?

Ja, det skulle jag. Man lär sig väldigt mycket och utvecklar sina kunskaper i redovisning och rapportering på ett bra sätt.

Mark Söderberg
Hade du nytta av den här informationen?