Life at Deloitte

”Vi jobbar målmedvetet och metodiskt” 

Vd Jan Berntsson om jämställdhetsarbetet på Deloitte 

Publicerad: 2020-03-08

På Deloitte i Sverige har vi en jämn fördelning mellan män och kvinnor sett till hela arbetsstyrkan, men på ledande positioner och inom partnergruppen är det fortfarande en snedfördelning med betydligt fler män än kvinnor. Jan Berntsson, vd för Deloitte i Sverige, är ytterst ansvarig för arbetet med jämställdhet.

Har Deloitte en jämställd lednings- och partnergrupp i Sverige?

– I nuläget har vi ungefär 30 procent kvinnor i den svenska partnergruppen. Givet att vår målsättning i Sverige är en fördelning 60/40 åt ettdera hållet så har vi mer arbete att göra inom området för jämställdhet.

Varför är det viktigt med en jämn fördelning inom partnergruppen för dig och Deloitte?

– Det är ganska enkelt. Jag vill att vi ska vara en så bra organisation som möjligt. En diversifierad grupp fattar bättre beslut och kommer fram till bättre lösningar eftersom uppgiften kan betraktas ur fler perspektiv. Dessutom påverkas företagets kultur positivt av diversifiering och vår strävan är naturligtvis att vara attraktiv som arbetsgivare och som tjänsteleverantör till våra klienter.

Hur arbetar ni mot målet med en 60/40-fördelning?

– Det första jag vill trycka på är att det här inte är en fråga som man kan delegera till HR, eller driva som ett projekt. Vi som är ansvariga för verksamheten och den långsiktiga utvecklingen, det vill säga vi ledare, måste äga uppgiften och se till att skapa förändring. Och det måste genomsyra allt vi gör. Svårare än så är det inte. För att ledare på alla nivåer ska ta detta ansvar måste vi, som med alla andra strategiskt viktiga frågor, sätta tonen från toppen.

I Sverige jobbar vi både målmedvetet och metodiskt. Vi tittar kontinuerligt på hur våra ledningsgrupper är sammansatta och hur vår pipeline av nya ledare och partner ser ut. Vi utvärderar alla ledare, inte bara utifrån detta så klart, men vi lägger stor vikt vid förmågan att ge män och kvinnor samma förutsättningar. Det handlar inte om att kvotera in individer utan att skifta fokus när vi sätter samman ledningsgrupper. Vi fokuserar på att bygga starka grupper, där diversifiering sett till kompetens och erfarenhet är en viktig parameter. Vi vill inte ha ledningsgrupper som övervägande består av män eller kvinnor utan en heltäckande grupp där kompetenser och perspektiv kompletterar varandra.

Vad händer inom Deloitte globalt?

– Det här ett prioriterat område. I vårt nätverk är USA ett föregångsland, med kvinnor på några av de absolut tyngsta positionerna. I den globala firman har vår styrelseordförande Sharon Thorne initierat ”The Wave”, ett sponsorskaps-program där alla i Deloittes globala ledningsgrupp och styrelse väljer minst en kvinnlig ledare att stötta i ledar- och karriärutveckling. Som sponsor ska du bland annat se till att personen inte glöms bort, till exempel genom att lyfta fram henne som kandidat när det ska väljas till ledningsfunktioner. Det här tycker jag är exempel på en bra åtgärd som vi också bör hämta hem till Sverige.

När tror du att vi når våra mål om jämställdhet i partnergruppen i Sverige?

– Givet vår starka återväxt av såväl kvinnliga som manliga ledare, bör det hända inom fem till sju år. Det är ett viktigt förändringsarbete som måste göras och det handlar till syvende och sist om att prioritera frågan och göra jobbet.

Jan Berntsson

Vd på Deloitte i Sverige

Hade du nytta av den här informationen?