Life at Deloitte

John Tengler | Business Process Solutions

”Gillar du ekonomi kommer du att älska den här rollen”

Titel: Junior Consultant, Business Process Solutions

Kontor: Göteborg

Anställningsår: 2016

Kontakt: jtengler@deloitte.se

Vad jobbar du med som BPS-konsult?

Vi jobbar med tre huvudområden; outsourcing av ekonomitjänster, interimslösningar och projekt inom ekonomifunktionen. Som konsult kan jag vara involverad i alla tre. Vi styr vår egen utveckling och eftersom jag vill skaffa mig en bred grund inom redovisning så har jag bett min counsellor att få arbeta med redovisningstjänster i kombination med mer strategiska projekt. Just nu sitter jag på ett livsmedelsbolag som ska omorganisera och effektivisera hela ekonomifunktionen. Alla kanske inte tycker att redovisning är det roligaste, men det är som att be om toppjobbet utan att ha gått gymnasiet. Man behöver en ordentlig grund helt enkelt.

Vad är utmärkande med BPS som avdelning?

Nya projekt, nya arbetsplatser och ständigt nya arbetsuppgifter, bredden är enorm! Gillar du ekonomi kommer du att älska den här rollen. Vill du prova en specifik tjänst inom ekonomifunktionen kan du efterfråga interimsuppdrag, trivs du att arbeta i team kan du be om att få arbeta med projekt. Du har som sagt stort inflytande över din egen utveckling. Dessutom går du BPS egna utbildningprogram, som sträcker sig över sex år och ger dig den kunskap som krävs för att gå in i en strategisk CFO-roll. 

Jag tycker också att vi har en väldigt hjälpsam och familjär kultur, även privat. Jag fick till exempel hjälp att hitta lägenhet. Vi har även något som vi kallar kultur-strumpan, som delas ut en gång i månaden till den person som har bidragit mest till att stärka, utveckla eller bibehålla vår kultur. Personer på avdelningen har fått detta pris efter att ställt upp för andra, anordnat event eller fått ihop gruppen på något socialt arrangemang. Det är svårt att förklara vår kultur i ord, det är något man måste uppleva.

Hur resonerade du som student för att hitta rätt jobb?

Jag försökte gå på så många karriärevenemang som möjligt för att se vilka arbetsgivare som verkade passa med mina värderingar. Bland annat deltog jag under Deloittes BPS for a Day och blev störtkär! Inget kändes svårt, för att alla stöttade och hjälpte varandra. Att delta på den typen av evenemang är ett sätt att göra sig unik. Det är jättebra med extrajobb, stipendium eller utlandsterminer, men det finns många studenter med liknande CV. BPS for a Day och även Deloitte Talent som jag deltog på lite senare, tror jag hjälpte mig att sticka ut när det var dags att söka jobb.

Hade du nytta av den här informationen?