Life at Deloitte

Jon Nilsson

Revision

Titel: Manager, Audit & Assurance/Revision

Kontor: Östersund

Anställningsår: 2008

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, inriktning redovisning, från Mittuniversitetet.

Vad fick dig att söka till Deloitte?

Jag kom i kontakt med Deloitte i flera olika sammanhang under min studietid och fick under kontaktsamtal på arbetsmarknadsdagarna en bra inblick i företaget och kulturen. Jag hade även tidigare studiekamrater som arbetade på företaget vilket också bidrog till att jag kunde bilda mig en bra uppfattning om Deloitte som arbetsgivare. Jag upplevde Deloitte som ett företag att utvecklas med samtidigt som jag fick känslan av att medarbetarna hade roligt på jobbet. Så när de sökte revisorsassistenter var det ett självklart val för mig att söka!

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Jag vill framhäva alla kollegor. Vi är en bra grupp som har kul tillsammans och det skapar en bra stämning på kontoret. I det dagliga arbetet är det omväxlingen av företag och branscher som är det bästa - ingen dag är den andra lik! Jag lägger mycket av min tid på ägarledda företag i olika branscher och varierar det med ett antal stora företag. Arbetet med små ägarledda företag är inspirerande och utvecklande eftersom det ger mig en bred kompetens, samtidigt som arbetet med större företag ger mig möjlighet att specialisera mig inom områden som jag tycker är intressanta och utmanade.

Hur har du utvecklats under din tid på Deloitte?

Deloitte har en tydlig utbildningsplan med en rad utbildningar under de första åren. Utöver det utvecklas jag mycket genom utbytet med kollegor i det dagliga arbetet, både när jag lär av andra och när jag förmedlar vidare till mindre erfarna medarbetare. Jag arbetar också några veckor per år i Stockholm och får chansen att lära av kollegor där. I mitt arbete ställs jag ständigt inför nya frågeställningar och utmaningar, vilket bidrar till att jag hela tiden utvecklas. Det är en naturlig del av vardagen.

Vilka är dina råd till studenter som vill jobba på en revisions- och konsultbyrå?

En stor del av vårt arbete handlar om att bygga relationer så mitt råd är att börja tidigt under din studietid. Var aktiv, gå på studentevenemang såsom företagskvällar hos olika företag samt arbetsmarknadsdagar på skolan. Det ger dig chansen att ställa frågor samtidigt som du får en inblick i branschen. Inte minst ger det dig möjlighet att knyta kontakter med personer som på olika sätt kan hjälpa dig under din studenttid och som dessutom representerar potentiella framtida arbetsgivare.

Hade du nytta av den här informationen?