Life at Deloitte

”En organisation som inte klarar av att anpassa sig till omvärlden kommer inte finnas kvar i framtiden”

Julia Wennberg om Deloittes hållbarhetstjänster

Visste du att Deloitte har ett hållbarhetsteam? Här arbetar bland andra Julia Wennberg som inte bara vill hjälpa klienter att utveckla sitt hållbarhetsarbete, utan även uppmuntra alla i sin närhet att göra aktiva val.

Julia Wennberg är en del av Strategic and Reputational Risk, ett ben inom Deloittes avdelning Risk Advisory. Hennes team granskar klienters hållbarhetsarbete genom att granska hållbarhetsredovisningar, gröna obligationer och genom att bestyrka hållbarhetsrapporteringar, vilket sedan 2017 är lagstadgat för bolag av viss storlek. Bland de dagliga arbetsuppgifterna ingår kvalitetssäkring av kvalitativ och kvantitativ data samt att genom exempelvis intervjuer undersöka att hållbarhetsarbetet är så korrekt och transparent som möjligt. Allt sker i nära dialog med klienten, och ibland innebär arbetet även att strategiskt hjälpa företag utveckla sitt hållbarhetsarbete.

– Jag tror att hållbarhetsarbetet är en avgörande faktor för om ett företag kommer att finnas kvar långsiktigt eller inte. En organisation som inte klarar av att anpassa sig till omvärlden, vare sig det gäller klimatfrågan, nya och förändrade regleringar, digitalisering eller mänskliga rättigheter kommer inte finnas kvar i framtiden, säger Julia. 

Hon berättar att intressenter, så som investerare och leverantörer, ställer allt högre krav på att företag är transparenta och pålitliga när det kommer till ett hållbart arbetssätt. Något som inte minst märks på att många fler företag efterfrågar granskning från tredje part.

 

Påbörjade ett internt hållbarhetsinitiativ

Men Julia jobbar inte bara med hållbarhet gentemot klienter. Hon har också varit delaktig i att starta ett internt initiativ på Deloittes Stockholmskontor tillsammans med kollegor från flera avdelningar. Syftet är att sprida kunskap och genomföra konkreta förändringar i arbetsmiljön.

– Hittills har vi genomfört ett par grundläggande förändringar, men även mindre förändringar kan få stor effekt på ett stort bolag. Dessutom har vi fler planer i rullning som kommer bli spännande att arbeta med framöver.

På en jobbresa tidigare i år tog Julia och kollegan Gabriella tåget till en utbildning i Nederländerna för att visa på möjligheten att göra aktiva val.

– Vi har globala miljömål inom Deloitte, där minskade utsläpp från tjänsteresor är en viktig pusselbit och något vi ville lyfta. Det finns både stor kunskap och vilja att välja hållbart. Samtidigt har jag lärt mig att människan generellt sett är bekväm och därför behövs enkla alternativ och förståelse för varför man ska välja annorlunda, säger Julia.
 

Vill inspirera till aktiva val och sprida kunskap

I framtiden hoppas Julia att området Strategic and Reputational Risk fortsätter att växa och kan erbjuda fler hållbarhetstjänster i Sverige.

– Min förhoppning är att vi i framtiden ska kunna vara en självklar partner och förebild inom områden som berör ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Då Deloitte har kontor i 150 länder finns ett enormt nätverk av kunskap att hämta från och bygga på, men det vore häftigt att se Sverige stå i framkant!

Vad gäller den personliga utvecklingen är förhoppningen att inom något år kunna åka på ett utbyte till ett annat land för att träffa andra som brinner för hållbarhet och se hur arbetet sker i andra länder.

– Jag vill att så många som möjligt ska bli medvetna om vikten av ett hållbart förhållningssätt och behovet av mer aktiva och välgrundade val i vardagen. 

Julia Wennberg

Anställningsår: 2018

Utbildning: Miljövetenskap med inriktning mot företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg

Kontor: Stockholm

Hade du nytta av den här informationen?