Life at Deloitte

Markus Jonsson

"Jag brinner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare"

Titel: Partner, Accounting/Redovisning

Kontor: Östersund

Anställningsår: 2004

Utbildning: Ekonomie kandidat med inriktning Marknadsföring vid Mittuniversitetet Östersund

Hur hamnade du på Deloitte?

Jag kom till Deloitte och kontoret i Östersund redan 2004 och fick då möjlighet att i en ganska fri roll vara med och bygga upp vår dåvarande outsourcingverksamhet som tillhandahåller distansoberoende löne- och redovisningstjänster till kunder i hela landet. Initialt handlade arbetet i stor utsträckning om att hitta nya stora klienter och uppdrag.

Vad arbetar du med på Accounting idag?

Idag ansvarar jag för en större redovisningsenhet vid vårt kontor i Östersund där vi under hela min tid på Deloitte haft en tillväxt i verksamheten. Då vi idag är nära 100 medarbetare så är detta naturligt en stor del av mitt arbete. Utöver detta spenderar jag min tid i affärsrelationer med några av våra större klienter. På vår lokala marknad i Östersund arbetar jag även med rådgivning och konsultationer inom vitt skilda områden. Det kan röra sig om allt från intern kontroll och styrning till att hjälpa företag i strategisk planering och framtagande av affärsplaner.

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?

Som alltid i en växande verksamhet gäller det att ha en tydlig inriktning och att parallellt bygga strukturer för att medarbetare och organisation skall känna delaktighet och engagemang. I tider när vi lyckas med vår tillväxt är det ibland lätt att komma på efterkälken i strukturfrågorna vilket kräver mycket disciplin för att finna rätt balans.

Vad är roligast med ditt jobb?

Jag brinner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att medarbetarna ska kunna prestera så bra som möjligt. Samtidigt är det viktigt att tillhandahålla utmaningar för att vi som organisation ska utvecklas. En förutsättning för att nå dit är att ständigt hitta nya klienter och uppdrag och att hela tiden ha en tillväxt. Det är ett av de områden jag lägger mest tid på. På Deloitte har jag förmånen att verka i en miljö med mycket kompetenta kollegor och en ledning med starkt intresse för entreprenörskap och affärer. 

Hade du nytta av den här informationen?