Life at Deloitte

Martina Ogenhammar

"Som uppsatspraktikant på Deloitte blir du behandlad som en medarbetare med allt vad det innebär för såväl arbetsuppgifter som sociala aktiviteter"

Titel: Manager, Tax - Global Employer Services

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2012

Utbildning: Juristlinjen, Stockholms universitet

Övrigt: Martina gjorde uppsatspraktik på Deloittes skatteavdelning under sin studietid.

Hur kom det sig att du sökte uppsatspraktik på Tax?

Jag fick träffa två medarbetare från Deloittes skatteavdelning vid ett kontaktsamtal under Juristdagarna i Stockholm. De gjorde ett så bra intryck på mig att jag efter det sökte uppsatspraktik på Deloitte. Under min utbildning på juristlinjen hade jag fattat tycke för skatterätten som ämne och bestämde mig tidigt för att det var det jag ville arbeta med.

Under sommaren 2011 arbetade jag med deklarationsgranskning på Skatteverket vilket fick mig att inse att jag var mer intresserad av att hjälpa privatpersoner med att upprätta deklarationerna än vad jag var av att granska dem. När det blev dags för uppsatspraktik var det därför ett självklart val att vända mig till revisionsbyråerna. Möjligheten att arbeta med internationella klienter var det som gjorde att Deloitte och praktiken här lockade mig mer än andra byråer.

Hur var din praktik?

Jag spenderade tio roliga och lärorika veckor på en fantastisk arbetsplats så jag är väldigt nöjd med min uppsatspraktik. Under min tid som praktikant fick jag många varierande arbetsuppgifter. Även om fokus under deklarationssäsongen ligger på att upprätta deklarationer så fick jag även prova många av de uppgifter som de anställda inom Tax normalt arbetar med, bland annat rättsutredningar, upprättande av ansökningar och omprövningar samt kontakt med klienter och myndigheter.

Motsvarade uppsatspraktiken dina förväntningar?

Uppsatspraktiken på Deloitte överträffade mina förväntningar! Den generella uppfattningen hos studenter angående uppsatspraktik är att arbetsuppgifterna kan bli lite begränsade. På Deloitte var det precis tvärtom. Redan från början fick jag ta stort eget ansvar och blev tilldelad relativt krävande arbetsuppgifter. Dessutom hade jag privilegiet att få vara med på internutbildningarna för de nyanställda vilket var oerhört lärorikt!

Varför tycker du att studenter ska söka uppsatspraktik på Deloitte?

Som uppsatspraktikant på Deloitte blir du behandlad som en medarbetare med allt vad det innebär för såväl arbetsuppgifter som sociala aktiviteter. Din praktikhandledare och resten av medarbetarna ser till att du får varierande och lärorika uppgifter som kan kopplas till det valda uppsatsämnet. Skatterätt är ett komplext ämne och om man som student är intresserad av att arbeta med det i framtiden så rekommenderar jag verkligen den uppsatspraktik Deloitte erbjuder då du får en mycket realistisk försmak på vad det innebär att arbeta som skattejurist. 

Sök uppsatspraktik till hösten 2019

Vi tar emot ansökningar till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ansök nu
Hade du nytta av den här informationen?