Life at Deloitte

Mirja arbetar med SAP-transformationer för att förbättra bolags Supply Chain

När Mirja Björning pluggade trodde hon att arbetet med affärssystem är avgränsat till att enbart innefatta rutinmässig systemimplementation. Med facit i hand har hon dock insett att rollen är betydligt bredare. ”Jag är med och förbättrar klientens Supply Chain genom implementering, projektledning och tätt samarbete med klienten, vilket resulterar i bättre lönsamhet och effektivitet för bolaget”.

Vad innebär rollen som managementkonsult inom SAP?

Jag och mitt team arbetar med stora transformationsprojekt där vi är med och implementerar ett nytt affärssystem hos klienten, ofta SAP. Målet med våra projekt är att förbättra bolagets Supply Chain genom att implementera system och processer som stöttar resan från leverantör till återförsäljare och hela kedjan där emellan. Ibland innebär implementationen även att vi arbetar nära experter från andra avdelningar, exempelvis Human Capital, som har ett fokus på sitt specialistområde och dess utformning i implementationen.

 

Målet med våra projekt är att förbättra bolagets Supply Chain genom att implementera system och processer som stöttar resan från leverantör till återförsäljare och hela kedjan där emellan

 

Berätta om projektet du arbetar med just nu!

Just nu är jag placerad på ett ganska annorlunda projekt, sett till hur mitt team brukar jobba. Vi arbetar med att analysera och utvärdera olika affärssystem för klientens räkning, där SAP är ett av de potentiella systemen. Förhoppningen är att hitta ett passande system som klienten sedan får ta ställning till om de vill implementera, vilket är stadiet där jag och mitt team vanligtvis kommer in.

I ett första steg har projektet inneburit att vi tagit fram en kravspecifikation baserat på klientens behov. Sedan har vi kartlagt de olika processerna som finns idag för att få en förståelse för hur dessa ska förbättras – ska de exempelvis förändras eller automatiseras? Nästa steg blir att se hur de olika systemen möter kraven och processerna för att sedan kunna rekommendera det system vi tror är bäst anpassat för klienten.

Jag är Project Management Officer (PMO) i projektet och fungerar som koordinator för att stötta vår projektledare. I rollen jobbar jag nära alla i vårt team och har ett finger med i många olika uppgifter och arbetsgrupper där jag stöttar upp.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En vanlig arbetsdag börjar med ett gemensamt projektmöte vid 08.30, där mitt team och klienten stämmer av projektet och vad som händer under dagen. Efter mötet fortsätter vi arbetet i mindre grupper, där vi kan göra allt från att hålla en workshop eller kartlägga en process, till att diskutera eventuella problem vi stött på tidigare under veckan. Efter lunch går vi åter tillbaka till att arbeta i mindre grupper.

Innan pandemin satt jag och mitt team ute hos klienten måndag till torsdag för att arbeta nära verksamheten, men sedan pandemin startade har vi arbetat virtuellt, vilket inte är så svårt som man kan tro. Vi har en väldigt bra stämning i såväl mitt team som med klienten.

 

Jag upplever att min arbetsgivare ser mig som en tillgång snarare än en bricka som behövs på en viss avdelning

 

Varför ska man starta sin tech-karriär på Deloitte?

En sak jag fruktade var att låsa mig för tidigt i karriären och välja ”fel” avdelning. På Deloitte är detta inget problem då det finns stora möjligheter att byta roll internt. Jag upplever att min arbetsgivare ser mig som en tillgång snarare än en bricka som behövs på en viss avdelning.

Något jag gillade redan från första kontakt med Deloitte är synen på work life balance, som jag med facit i hand kan säga även efterlevs i praktiken. Något jag också uppskattar är att jag konstant är omgiven av duktiga kompetenta kollegor som gör att jag presterar bättre.

Namn: Mirja Björning

Yrkesroll: Managementkonsult inom SAP    

Utbildning: Maskinteknik med en master inom Supply Chain vid Lunds tekniska högskola

Vill du starta din tech-karriär på Deloitte?

Under hösten 2021 öppnar vi ansökan för tjänster med anställning under 2022. Anmäl dit intresse redan nu så hör vi av oss när ansökan öppnar. 

Anmäl intresse >

Utforska flera yrkesroller inom tech på Deloitte

Hade du nytta av den här informationen?