Life at Deloitte

Nebojša Blagojević | Consulting

"Bra blandning av strategisk och teknisk rådgivning"

Titel: Manager – Consulting/Technology

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2012

Utbildning: Industriell ekonomi, Linköpings universitet

 

Vad arbetar du med inom Technology?

Jag jobbar inom gruppen Technology Advisory. Kortfattat kan gruppens inriktning beskrivas som olika typer av strategisk rådgivning med inriktning mot IT. Hittills har jag i huvudsak jobbat med outsourcing-projekt där jag har gjort förstudie, kravinsamling och avtalsskrivning. Mitt nuvarande projekt är en stor IT-outsourcing där min roll är att driva olika typer av förstudier som underlag för outsourcingens omfattning och krav gentemot en framtida leverantör. Detta arbete innebär framförallt analys och rekommendation kopplad till strategiska frågeställningar till kravinsamling.

Då alla typer av analyser kräver god kännedom om en klients verksamhet så består en stor del av mitt arbete av att hålla i intervjuer, workshops och andra typer av möten med klienten. 

Varför valde du att arbeta som konsult inom just Technology?

Technology på Deloitte erbjöd en bra blandning av strategisk och teknisk rådgivning, något som jag fick ett intresse för under min studietid. Då tekniska projekt tenderar att vara större och längre än de rent strategiska så innebär det också en större möjlighet att testa på olika roller inom projektet eller fokusera på olika delområden. 

Vad utmärker Deloitte som arbetsplats?

Framför allt företagskulturen. Det finns en stor samhörighet på företaget där alla är måna om företagets bästa och alltid ställer upp och hjälper varandra. Det känns också spännande att jobba på ett företag som är så pass stort internationellt att vi kan hjälpa våra klienter med alla tänkbara projekt. Det innebär också stora möjligheter att jobba med spännande projekt både i Sverige och utomlands.

Vad har du för tips till studenter som ska börja söka jobb? 

Ta vara på alla möjligheter som finns att träffa företagsrepresentanter. Deloitte kan du träffa både på arbetsmarknadsdagar och genom olika evenemang hos oss. Genom dessa kan du skapa dig en egen bild av företaget samtidigt som tidigare visat intresse kan ge dig en fördel i jobbsökningsprocessen.

Hade du nytta av den här informationen?