Life at Deloitte

Niklas Jogsten

Consulting

Titel: Manager, Consulting - Finance

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2010

Utbildning: Kandidat och magisterexamen i internationell ekonomi samt kandidatexamen i svenska vid Uppsala universitet

 

Vad jobbar du med inom Finance?

Inom Finance är jag med i vårt team för verksamhetsstyrning vilket behandlar allt från strategi-, planering- och budgeteringsprocesser till KPI-utveckling. Jag arbetar mestadels med att stödja stora internationella bolag att driva större komplexa förändringar. Det kan innefatta allt från verksamhetsstyrningsprocesser till hur de ska organisera sig. Arbetsformerna varierar mellan kortare mer utredande projekt till längre implementeringsprojekt där vi är en del i klientens förändringsteam. 

För tillfället stödjer jag ett globalt bolag att driva igenom en större organisationsförändring inom ekonomifunktionen. Deloitte har varit med hela vägen från initial planering till själva genomförandet. Jag har varit ansvarig för planering och styrning av projektet. 

Varför valde du att arbeta som konsult inom just Finance?

Jag sökte till Deloitte eftersom jag ville vara med och driva stora förändringsprojekt. Under min studietid intresserade jag mig för affärs- och organisationsutveckling med särskilt intresse för tillvägagångsätt och hur du på bästa sätt kan motivera en organisation till förändring. För mig var det viktigare att det blev Deloitte som arbetsgivare än vilken avdelning jag hamnade på. Jag valde Finance på grund av min universitetsexamen i ekonomi samt att jag var intresserad av verksamhetsstyrning.  

Vad utmärker Deloitte som arbetsplats?

Framförallt att det är en rolig arbetsplats med drivna och intressanta kollegor. Vi strävar efter en hög integritet i arbetet vi gör men även i relationen till varandra vilket gör att vi har ett öppet klimat med högt i tak. Jag tycker det avspeglar sig i sättet vi är på kontoret och hur vi arbetar med våra klienter. Deloitte erbjuder dessutom otroliga utvecklingsmöjligheter både i form av utbildningar och projekterfarenheter. 

Vad har du för tips till studenter som ska börja söka jobb? 

Kontakta företag som du är intresserad av och bjud ut folk på lunch för att få en mer personlig relation till företaget. Det brukar ge en bra bild om det är ett företag som du skulle vilja arbeta för. Det är även bra att påbörja relationsbyggande med de företag du är intresserad av under studietiden så du har tid att utveckla en känsla för var och med vad du vill arbeta när du väl tar examen. 

Hade du nytta av den här informationen?