Life at Deloitte

Peter Birgersson

"Inlärningskurvan under första halvåret har varit otroligt brant"

Titel: Manager, Risk Advisory

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2008

Utbildning: Civilingenjörs-examen inom STS (System, Teknik & Samhälle) inriktning IT, samt kandidatexamen i företagsekonomi.

Varför valde du att börja arbeta på Deloitte och Risk Advisory?

Min första kontakt med Deloitte var genom arbetsmarknadsdagarna i Uppsala, där jag fick ett bra intryck av medarbetarna och sökte mig sedan till Deloitte Talent. Under det  tre dagar långa karriärevenemanget lärde jag känna företaget bättre och blev mycket intresserad av Risk Advisory. Det jag framförallt fastnade för var att arbeta som konsult, få insikt i olika företag inom olika branscher, arbeta i projektform, arbeta både lokalt och i en internationell miljö samt chansen till fina karriärmöjligheter.

Hur vill du beskriva din första tid på Deloitte?

Händelserik. Från dag ett har jag varit ute hos klient och lärt mig oerhört mycket. Inlärningskurvan under det första halvåret var otroligt brant och efter några år på Deloitte har jag insett att kurvan inte mattas av, utan det finns hela tiden något nytt att lära och spännande projekt att sätta sig in i.

Vad är roligast med ditt arbete?

Det roligaste med mitt arbete är att det hela tiden händer saker och att ingen dag är den andra lik. De projekt som vi arbetar med sträcker sig över alltifrån en vecka till några månader vilket gör att man snabbt får kunskap om många företag och flera olika branscher. Det blir även en hel del resor och jag har haft förmånen att få spendera två år på vårt kontor i London.

Hade du nytta av den här informationen?