Life at Deloitte

Rikard Hjalmarsson

Revision

"Glöm nidbilden av en revisor som sitter instängd med sina pärmar"

Titel: Assistant, Revision

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2015

Utbildning: Civilekonom med inriktning bolagsstyrning, Linnéuniversitetet

Hur är det att jobba med revision på Deloitte?

Utmanande och roligt. Något som är extra kul på Deloitte är att jag får jobba brett över olika branscher och typer av bolag. Ena dagen granskar jag klientportföljen hos en bank, och nästa diskuterar vi årets förvärv på ett fastighetsbolag. Jag stöter på nya frågor och framför allt människor varje dag. Största delen av min arbetstid tillbringar jag hos olika klienter, så glöm nidbilden av en revisor som sitter instängd på kontoret med sina pärmar! Yrket är väldigt socialt, och vi tillför så mycket mer hos våra klienter än att bara pricka siffror. Vi jobbar bara digitalt med olika typer av analysverktyg, som hjälper oss att identifiera risker, presentera analyser och verkligen agera rådgivare åt bolagen.

Varför sökte du dig till just Deloitte?

Det som avgjorde i slutändan var Deloittes kultur, som jag kände stämde överens med mina egna värderingar. Förtroende för andra människor är grundläggande – varje individ pushas till en rimlig nivå och vi levererar alltid som ett team. Ingen kan allt, men som team har vi fantastisk bredd i kunskap och erfarenhet och du har alltid en stöttepelare i dina kollegor.

Vad vill du göra i framtiden?

Jag vill vara kvar på Deloitte och trivs verkligen med revisorsyrket. Du lär dig så mycket om olika bolag och träffar så många olika människor – i slutändan blir du en kunskapsbank. Det strävar jag efter, att samla på mig så mycket erfarenhet att jag verkligen kan göra skillnad för våra klienter. 

Hade du nytta av den här informationen?