Life at Deloitte

Sanna Ekman

Audit & Assurance

Titel: Senior, Audit & Assurance

Kontor: Umeå

Anställningsår

Utbildning

 

Vilken är din bakgrund?

Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Varför valde du Deloitte?

Som student gick jag på en del företagsevent vilket gjorde att jag fick träffa olika företagsrepresentanter och på så vis bilda mig en uppfattning om var jag kunde tänka mig arbeta efter studierna. Exempelvis medverkade jag vid Audit for a day och fick där både lära mig mer om revision, som jag idag arbetar med, samt också lära känna Deloittes företagskultur. När jag sedan valde Deloitte gick jag efter magkänslan, jag kunde se mig själv arbeta och trivas med de företagsrepresentanter jag träffat!

Varför valde du att arbeta inom Audit?

Jag fastnade främst för variationen som det pratades om, att den ena dagen inte var den andra lik. Det kändes spännande att få arbeta i team och med uppdrag som varierade både i storlek och bransch.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

En arbetsdag kan se väldigt annorlunda ut beroende på uppdrag samt vilken tid på året vi pratar om. På de större uppdragen brukar vi fördela ut vårt arbete över året, en period kan vi exempelvis fokusera på ett bolags förvaltning, processer och interna kontroller medan vi närmare/per bokslut fokuserar mer på räkenskaperna och att årsredovisningen speglar en rättvis bild av verksamheten. I Umeå har vi en blandning av såväl stora som små klientuppdrag vilket gör att vi vissa veckor helt är på plats ute hos klient medan vi andra veckor uteslutande kan arbeta från kontoret.

Vad är roligast med ditt jobb?

Utan tvekan klientkontakten! Det är ett otroligt socialt arbete med många spännande branscher vi får möta i vår vardag!

Vad är utmanande med ditt jobb?

Det är många uppdrag igång samtidigt vilket gör att god struktur är viktigt. Vår bransch är ständigt under förändring vilket gör att vi hela tiden måste hålla oss uppdaterade gällande exempelvis regelverk.

Hur upplever du Deloitte som arbetsgivare?

Deloitte som arbetsgivare är väldigt mån om just lärande och utveckling och detta speglas i att vi regelbundet går utbildningar och löpande uppdateras om nyheter som rör branschen.

Hur ser du på framtiden inom Deloitte?

Mitt personliga mål är att arbeta utomlands en period, det skulle vara ett häftigt sätt att utbyta kunskap samt bredda mitt globala nätverk!

Hur har du utvecklats inom Deloitte?

Charmen med att arbeta med revision är att vi verkligen går efter ”learning by doing”. Jag stöter på nya områden och frågor i princip varje dag vilket gör att jag ständigt lär mig nya saker. Vi utvecklas dagligen i allt från redovisningstekniska frågor till att ge bästa tänkbara service till klient.

Hade du nytta av den här informationen?