Life at Deloitte

”Vårt sätt att ge tillbaka med vår kompetens”

Therese Kregert om pro bono-arbete på Deloitte

Varje år är Deloitte involverade i ett antal pro bono-initiativ för ideella organisationer där vi använder vår specialistkompetens inom till exempel ekonomiadministration, skattefrågor eller verksamhetsutveckling. Therese Kregert på avdelningen Business Process Solutions (BPS) är en av dem som arbetar pro bono vid sidan av sitt vanliga jobb.

– Jag leder teamet för de löpande pro bono-uppdragen på min avdelning BPS. Vi har tre organisationer, Idrott utan gränser, Sira och Yennenga Progress, som vi stöttat under flera år genom att agera som deras ekonomifunktion. På så sätt kan de få avlastning och fokusera på sitt viktiga uppdrag, säger Therese. 

Idrott Utan gränser arbetar för att motverka utanförskap och segregation hos barn och ungdomar genom olika idrottsaktiviteter. Sira driver två skolor i Palestina för barn med läs- och skrivsvårigheter, och Yennenga Progress jobbar för att skapa hållbara och självförsörjande samhällen i utvecklingsländer.

Deloitte stöttar organisationerna med löpande bokföring, redovisning och rapportering samt olika ekonomifrågor. Utöver Therese är sex konsulter från BPS involverade, två per organisation, och de ansvarar för den kontinuerliga klientkontakten. 

– Det är väldigt viktigt för oss att hantera våra pro bono-uppdrag som vilket klientuppdrag som helst. De ansvariga konsulterna på respektive uppdrag ser till att vi levererar med kontinuerlig hög kvalitet och service, säger Therese.

Therese beskriver att pro bono-uppdragen ger henne mycket energi tillbaka.

– Jag får träffa så många människor som verkligen brinner för sitt jobb och som berättar eller visar bilder på hur deras arbete gör konkret skillnad på olika platser i världen. De ägnar sig åt stora och bra saker, och det känns fint att kunna avlasta på det sätt vi kan, säger Therese. 

Utöver det löpande stödet gör Therese avdelning BPS också enstaka pro bono-insatser. Under 2019 arrangerades till exempel en workshop med Yennenga kring hur man kan lära ut budgetfrågor i några av de byar där organisationen har verksamhet, vilket hjälper till att skapa en större förståelse för den ekonomiska uppföljningen och på så sätt också bidrar till att verksamheten kan hjälpa fler genom en tydligare styrning. 

– Våra ledare uppmuntrar oss till att vara delaktiga i pro bono-arbete då det skapar mervärde både för oss som individer, för Deloitte i stort och inte minst för klienterna. Vi som är involverade tycker att det är stimulerande och kul att vara delaktiga och bidra till något bra. Det här är vårt sätt att ge tillbaka med vår kompetens och erfarenhet. 

Therese Kregert

Titel: Manager, Business Process Solutions 

Kontor: Stockholm

Therese leder teamet som utför det löpande pro bono-arbetet på Deloittes avdelning Business Process Solutions.

Mer på temat

Hade du nytta av den här informationen?