Life at Deloitte

Vad passar dig?

Deloittes verksamheter

Som medarbetare på Deloitte ingår du i ett av världens största revisions- och konsultnätverk, med omkring 244 000 medarbetare i 150 länder. I Sverige är vi cirka 1 300 medarbetare på ett tjugotal kontor över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. Våra klienter är allt från stora börsnoterade bolag till fåmansföretag, verksamma inom ett antal olika branscher.

Vi rekryterar löpande nya medarbetare. Här följer en översiktlig beskrivning av vad du kan arbeta med inom Deloittes olika verksamheter och vilka utbildningar som ger dig den kompetens vi efterfrågar.

Revision (Audit)

Som revisor eller revisorsassistent arbetar du till stor del med granskning av våra klienters rutiner, interna kontroll, redovisning och finansiella rapporter. Du arbetar i team och tillbringar största delen av din arbetstid hos klient.

Revision är den största verksamheten inom Deloitte med närmare 400 medarbetare på kontor över hela landet.

Din utbildning

Du har läst ekonomi och uppfyller Revisorsnämndens teoretiska krav för högre revisorsexamen (auktorisation).

Läs mer om vår tjänst revision >

Ekonomitjänster (Business Process Solutions)

Inom vår verksamhet Business Process Solutions (BPS) arbetar du som konsult inom ramen för CFO:s ansvarsområden. Det innebär till exempel att under en övergångsperiod täcka upp en tjänst som ekonomiassistent, controller, redovisningschef, ekonomichef eller någon annan roll inom en klients ekonomifunktion. Du kan också ingå i projektteam som arbetar med exempelvis implementering av processförbättringar eller effektivisering av ledningsrapportering.

Business Process Solutions är en verksamhet som vuxit snabbt de senaste åren och består idag av cirka 120 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Din utbildning

Ekonomi med inriktning på redovisning eller ekonomistyrning/controller.

Läs mer om våra ekonomitjänster >

Riskhantering (Risk Advisory)

Som medarbetare inom Risk Advisory arbetar du som konsult med att hjälpa klienter att förstå och hantera orsaker till strategiska, operativa och finansiella risker, IT- och informationsrisker/säkerhet samt risker som påverkar finansiell rapportering.

Risk Advisory består av ett 60-tal medarbetare i framför allt Stockholm, men även i Göteborg och Malmö.

Din utbildning

Systemvetenskap, IT/Ekonomi, civilingenjör inom data eller informationssäkerhet, eller ekonomi med inriktning på redovisning, ekonomistyrning eller finans.

Läs mer om våra tjänster inom risk:

Governance, Risk & Compliance >

Informationssäkerhet >

Internrevision >

IT-revision > 

Redovisning (Accounting)

Inom vår redovisningsverksamhet hjälper du klienter med allt från löpande bokföring, upprättande av bokslut, lönehantering och årsredovisning.

Våra cirka 160 medarbetare inom redovisning är utspridda över hela landet, men en större grupp arbetar samlat från vårt kontor i Östersund.

Din utbildning

Ekonomi med inriktning på redovisning, alternativt en utbildning som gymnasieekonom. För en junior roll rekryterar vi även dig som är nyfiken på en karriär inom redovisning.

Läs mer om våra redovisningstjänster >

Consulting

Som managementkonsult arbetar du i en verksamhet som bistår ledande befattningshavare med såväl strategiformulering som- realisering och programledning av komplexa förändringsprojekt.

Inom Consulting arbetar närmare 200 medarbetare i framför allt Stockholm, men även i Göteborg och Malmö.

Din utbildning

Civilingenjörsutbildning eller ekonomi med inriktning mot redovisning, finans, ekonomistyrning eller management. 

De vanligaste ingenjörsinriktningarna vi rekryterar inom är industriell ekonomi, datateknik, informationsteknologi/säkerhet, logistik och Supply Chain Management.


Här kan du läsa mer om våra tjänster inom Consulting: 

Strategy & Operations >

Finance Transformation >

Technology >

Financial Advisory

Här arbetar du med rådgivning och stöd i processer som omfattar köp, försäljning, värdering, omstrukturering och fusion av företag och verksamheter. Våra medarbetare inom Financial Advisory är specialiserade inom analys och värdering av företag.

Financial Advisory består av ett 40-tal medarbetare stationerade i framför allt Stockholm.

Din utbildning

Ekonomi med inriktning mot finans eller redovisning.

Läs mer om våra tjänster inom Financial Advisory: 

Mergers & Acquisitions >

Skatterådgivning (Tax)

Inom vår skatteavdelning arbetar du med rådgivning inom skattefrågor och andra juridiska frågor hos företag eller individer.

Vår skatteavdelning består av över 200 medarbetare på kontor över hela Sverige. Merparten är jurister med inriktning mot skatterätt.

Din utbildning

Juridik eller affärsjuridik med inriktning mot skatterätt. Du kan även ha läst ekonomi.

Läs mer om våra tjänster inom skatt:

International Assignment Services >

Företagsbeskattning >

Moms och indirekta skatter >

Affärsjuridisk rådgivning >

Hade du nytta av den här informationen?