Artikel

Vanliga frågor om studentrektyrering

Vilken erfarenhet är meriterande på Deloitte?

Att som student ha sommarjobbat på en ekonomiavdelning är en mycket värdefull erfarenhet för flera av våra affärsområden. Erfarenhet av arbete som innefattar kundkontakt är något man har stor nytta av i rollen som konsult. Utlandsstudier och de flesta typer av ideellt engagemang, exempelvis kårarbete, är också meriterande.

När vi utvärderar en ansökan gör vi alltid en sammanvägd bedömning av en mängd olika faktorer, men bland dessa parametrar är studieinriktning, studieresultat, arbetslivserfarenhet, ideellt engagemang och utlandserfarenhet de vi tittar mest på.

Hur mycket tittar ni på betyg?

Betygen är en viktig komponent i totalbedömningen, men inte allt. Vi tittar även på arbetslivs- och utlandserfarenhet samt ideellt engagemang. Goda betyg på dina fördjupningskurser är extra meriterande.

Hur ser Deloitte på en Bachelor jämfört med en masterexamen?

Till de flesta av våra affärsområden söker vi primärt personer som har en magister- eller masterexamen. Givetvis finns det utrymme för undantag om man har andra erfarenheter och meriter som bedöms relevanta för den aktuella tjänsten. När vi anställer revisorsassistenter håller vi oss till revisorsnämndens krav på teoretisk bakgrund för avläggande av högre revisorsexamen. Här är inte examensgrad avgörande, utan snarare att du har läst rätt kurser och antal poäng totalt.

Vad bör kandidaterna tänka på vid en eventuell intervju?

En förberedd kandidat får alltid ut mer av sin intervju hos oss. Det är bra att vara påläst om tjänsten, arbetsområdet och Deloitte i allmänhet men det är mest för din egen skull. Du behöver inte redogöra för vad du läst in. Snarare handlar det om att fundera igenom sina egna förväntningar och frågeställningar. Varför söker jag den här tjänsten, på vilket sätt tror jag att den passar mig och vad har jag för förhoppningar eller farhågor? Genom att ställa frågor du faktiskt vill ha svar på får vi ofta en konstruktiv och givande diskussion som gör att både vi som arbetsgivare och du som kandidat får en rättvis bild och bra beslutsunderlag.

Var inte rädd för att tänka efter och låta det bli tyst en stund. Var ärlig. Vi ska tillsammans komma fram till om det finns en matchning och det gör vi bara om både arbetsgivare och sökande är raka och tydliga.

Hade du nytta av den här informationen?