Life at Deloitte

"BPS har gett mig en rivstart på min karriär – jag har haft flera olika uppdrag inom finans, deltagit på spännande utbildningar och stöttats av erfarna kollegor"

Veronica om första tiden som BPS-konsult

Veronica började på avdelningen Business Process Solutions (BPS) i augusti efter ekonomistudierna vid Uppsala universitet och en tid utomlands. Sedan dess har hon utvecklats massor genom sina dagliga uppdrag, sin personliga karriärcoach och kunniga kollegor.

– Under min första tid på Deloitte fick jag ta del av ett utbildningsprogram som inkluderade kurser inom bland annat redovisning, ekonomistyrning, projektmetodik, Excel och robotics automation. Kurserna gav mig grundläggande kunskaper inför de första klientuppdragen, säger Veronica.

Under de kommande åren får Veronica gå flera kurser, för att efter några år gå specialanpassade kurser för ledande roller såsom CFO och projektledare.
 

Flera olika klientuppdrag och stöttning av seniora kollegor

Under sin första tid har majoriteten av uppdragen Veronica haft varit interimsuppdrag, det vill säga att hon har gått in i en linjeroll hos klient under en viss period. Uppdragen har varit lärorika och bidragit till praktisk kunskap inom ekonomifunktionen.  

– På mina uppdrag har jag, utöver det löpande arbetet, fokuserat på förbättringsmöjligheter kopplat till processer, system och automatisering. Jag har bland annat skapat uppföljningssystem i Excel och implementerat processförändringar relaterade till klientens systemanvändning.  

Veronica har varit på uppdrag själv, men också i team med kollegor från Deloitte. Oavsett uppdragets karaktär, har hon alltid stöd av sin Team Leader, Job Manager och kollegor, vilket har varit en trygghet för Veronica.  

– Utöver stödet från mina kollegor har jag fått stöd av min coach som hjälper mig med min utveckling och karriär. Min coach har hjälpt mig att sätta upp mål och väglett mig för att nå dem. 
 

Ett rikt nätverk och möjlighet att engagera sig internt

Något Veronica uppskattar är möjligheten till team-building och nätverkande på Deloitte. Under den första utbildningsveckan fick Veronica träffa kollegor från hela Sverige och hon berättar att avdelningen löpande anordnar olika aktiviteter och evenemang.

– Något jag tycker är extra roligt är möjligheten att vara delaktig i flera av de interna engagemang som finns tillgängliga, exempelvis inom Communications och Business Development, konstföreningen och arbetet med Student Branding.

Att arbeta på BPS under pandemin har varit lärorikt enligt Veronica. Deloitte har haft ett flexibelt förhållningssätt och anpassat kontoren efter de riktlinjer som varit.  

– Som konsult behöver man anpassa sig till klienten vilket innebär att en del uppdrag har varit fysiska och andra digitala. Under de digitala uppdragen har det varit skönt att kunna vara på Deloittes kontor ibland och träffa kollegorna. Det flexibla förhållningssättet innebär också att jag till stor del har kunnat styra mina egna arbetstider och flexa mellan mina uppdrag.

Namn: Veronica Kvist

Utbildning: Industriell och finansiell ekonomi vid Göteborgs universitet och en master inom ekonomi från Uppsala universitet

Började på Deloitte: 2021

Avdelning: Business Process Solutions

Hade du nytta av den här informationen?