Life at Deloitte

WizWomen – ett initiativ för en mer diversifierad rådgivningsbransch

Internationella kvinnodagen 2019

Christina Bergman är partner på Deloitte och har över 20 års erfarenhet av att driva förändringsprojekt, främst inom ekonomifunktionen. Under hösten 2018 startade hon tillsammans med en grupp andra kvinnor WizWomen – en plattform för att bidra till utvecklingen av framtidens konsult- och rådgivningsbransch.

Christina Bergman, partner på Deloitte

Varför behövs WizWomen?

Vår bransch innefattar många typer av rådgivning och här finns gott om gamla, och i mitt tycke, förlegade strukturer. De inflytelserika positionerna befolkas i allt för stor utsträckning av en väldigt homogen grupp, nämligen medelålders vita män. Att vara kvinna innebär fortfarande att du i många sammanhang tillhör en minoritetsgrupp. Därför är det viktigt att visa att kvinnor finns på dessa positioner också. Och särskilt viktigt är det att vi kvinnor som faktiskt har beslutsfattande roller sträcker på oss och tar plats. Det blir enklare och effektivare om vi gör det tillsammans och vi som grundat WizWomen är alla erfarna nog att bli lyssnade på, därför kan vi sätta ljus på viktiga frågor och skapa tryck på branschen.

Syftet med WizWomen är inte primärt att stötta bara kvinnor, utan målet är att förbättra konsult- och rådgivningsbranschen i stort. Vi är övertygade om att branschen blir mycket bättre om en mer diversifierad skara får möjlighet att bidra med kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Vi vet också att våra kunder efterfrågar och uppskattar mer diversifiering och att det är mer förtroendeingivande med rådgivningsteam som har större bredd. Tyvärr visar trenden att utvecklingen mot en större diversifiering inom området inte går så snabbt som det borde. Det är en av anledningarna till att vi startat WizWomen.

Hur gör ni rent konkret för att belysa branschens problem?

Tanken med WizWomen är inte att gå ut och presentera färdiga lösningar utan att tillhandahålla en plattform där vi kan lyfta upp frågor vi tycker är viktiga och skapa engagemang, diskussion och debatt. Nu den 8 mars arrangerar vi ett Summit i Stockholm. Vi bjuder in både män och kvinnor och tanken är att det ska bli ett årligt evenemang där vi lyssnar till talare, delar erfarenheter och diskuterar hur vi tillsammans kan göra medvetna val som skapar en bättre bransch där all kompetens och erfarenhet synliggörs och kommer till användning.

WizWomen har även en podd där vi lyfter fram kvinnor inom rådgivningsbranschen. Det är viktigt att visa upp kvinnliga förebilder i branschen och vi vet att det efterfrågas. Många kvinnor känner sig inte lockade att kliva in i ledningsgrupper och styrelser som till övervägande del består av män med nordeuropeisk bakgrund. Det måste inte nödvändigtvis vara just 50/50 procent män och kvinnor, utan det ska finnas en öppenhet för olikheter och därmed fler perspektiv och erfarenheter. Vi vill att utgångspunkten när man tar in nya förmågor i ledningsgrupper ska vara att hitta den dimension som saknas för att bredda gruppens samlade kompetens och synsätt. Vi måste släppa tanken på att det finns en särskild mall för hur en beslutsfattare ska vara. 

Hur kan du själv som kvinna på en beslutsfattande position bidra till förändring? 

För mig har det aldrig funnits någon riktigt bra kvinnlig förebild och jag har fått kämpa ganska hårt för att komma dit jag är idag i min yrkesroll. Jag ville inte heller bli som någon av de män som då fanns på ledande positioner runt mig så jag fick skapa min egen målbild. Idag försöker jag vara den kvinnliga förebild jag önskar att jag själv hade haft. För mig är det en viktig del i min yrkesroll nu och jag tror att det är betydelsefullt för unga kvinnor men även för unga män som också vill ha en mer diversifierad miljö och jämställd bransch. 

Christina Bergman

Partner på Deloitte och ansvarig för verksamheten inom Strategy & Operations i Sverige

WizWomen

Christina startade hösten 2018 WizWomen tillsammans med bland andra Susanne Tillqvist som driver byrån Still Consulting under devisen ”Let’s change the game”.

WizWomen är en plattform för att med gemensam kraft och rörelse bidra till utvecklingen av framtidens konsult- och rådgivningsbransch. Idag är 18 kvinnor engagerade i att driva det.

www.wizwomen.se

Hade du nytta av den här informationen?