global powers of retailing 2017

Perspektiv

Global Powers of Retailing 2017

Europas detaljister söker nya marknader när konsumenterna slår av takten

Trots detaljhandelns satsningar på internetbaserad handel, nya kundupplevelser och sociala mediekampanjer sviker de europeiska konsumenterna i en global jämförelse. De europeiska företagens andel bland världens 250 största detaljhandelsföretag har minskat från 93 till 85 stycken. Vinnarna återfinns inte minst i Afrika och USA. 

Det visar Deloittes rapport Global Powers of Retailing som för 20:e året i rad sammanställt ekonomi och trender bland världens största detaljhandelsbolag. 

Strategin för de europeiska företagen är tydlig att fortsätta sin globala expansion som kan ersätta de mognare hemma-marknaderna. Över 80 procent av företagen är nu aktiva utanför Europa. Inte minst är fokus stora städer med stark framtidstro och stark köpkraft i USA, Afrika och Asien.

Läs mer, se grafik och tidigare upplagor av rapporten >

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?