Artikel

Automotive och covid-19

Respond, Recover, Thrive - en guide för ledare i fordonsindustrin

Fordonsindustrin är ett område i ständig förändring, men covid-19 har skiftat konsumenters vanor vilket satt press på hela värdekedjan.

Covid-19 med restriktioner och nedstängningar, har haft en stor påverkan på globala leveranskedjor, OEM:er, finansbolag och återförsäljarleden.

I vår rapport ser vi på effekterna av den kraftigt minskade efterfrågan och produktionen vi ser under det andra kvartalet, följt av en förväntad återgång mot normalläge under andra halvåret 2020, i takt med att permitterad personal gradvis återgår till arbetsplatser och produktionsvolymer ökar.

Vi går bland annat in på:

  • Effekterna på produktionen av bilar
  • Effekter på återförsäljare
  • Prioriteringar och åtgärder olika aktörer kan vidta
Automotive: Respond, Recover, Thrive
Hade du nytta av den här informationen?