Artikel

2014 Board Practices Report

Perspectives from the boardroom

Rapporten bygger på en undersökning av 250 publika företag och belyser frågeställningar såsom riskhantering, styrelsesammansättning och prioriteringar för styrelser för 2015.

Publicerad 2015-01-19

Resultatet från undersökningen omfattar ett antal styrelseområden:

Styrelsens sammansättning
Strategi och risk
Styrelsens utskott
Aktieägarnas engagemang 
Hållbarhet

Läs mer om undersökningen och se resultatet >

Läs kommentar om rapporten från Deborah DeHaas is vice chairman, chief inclusion officer, and national managing partner, Center for Corporate Governance, Deloitte LLP.

Hade du nytta av den här informationen?