Artikel

Bank board risk governance

Driving performance through enhanced risk oversight

Publicerad 2015-03-23

Insatser för att stärka riskhanteringen och implementera lämpliga policys och en "risk intelligent" kultur i hela organisationen har kommit att bli högsta prioritet för många banker. Denna rapport tar upp de viktigaste resultaten från en undersökning som Deloitte Center for Financial Services genomfört. Styrelser kommer att ha ett intresse av att se sambandet mellan riskhantering och prestationer, trender och utmaningar som de har att övervinna.

Läs mer och ladda ner rapporten >

Hade du nytta av den här informationen?