Guldklubban

Artikel

Guldklubban

För goda exempel på förtjänstfullt ordförandeskap

Ordförandens betydelse för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete har kommit alltmer i förgrunden. Stiftelsen Guldklubban, instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien, står bakom utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap. Syftet är att tydliggöra och öka medvetenheten om denna viktiga roll genom att lyfta fram goda exempel på hur den utövats i praktisk handling.

Guldklubban 2015

Årets Guldklubba för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen onoterade bolag gick till Per-Olof Westlin för sitt ordförandeskap i Kanonaden och i klassen noterade bolag till Carl Bennet för ordförandeskapet i Getinge. Utmärkelsen delades ut av Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv, vid en ceremoni i Stockholm den 3 december.

Läs mer om motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se.

Nominering

Guldklubban 2016 - vem vill du se som mottagare? 


Nu är det öppet för att nominera kandidater till Guldklubban 2016. Utmärkelsen delas ut varje år i klasserna noterade- och onoterade bolag, till ordföranden som utgör föredömliga exempel på hur ordföranderollen utövats i praktiken. Vem som helst med god insyn i styrelsens arbete kan föreslå en kandidat.

Läs mer om kvalificering och kriterier på www.guldklubban.se >

Senast den 30 juni vill vi ha din nominering.

Guldklubban 2014

Guldklubban 2015 för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen noterade bolag gick till Tomas Billing, ordförande i NCC och i klassen onoterade bolag till Bob Persson, ordförande i Persson Invest. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm den 26 november.

Läs mer detaljerad information om pristagarna samt den fullständiga motiveringen på www.guldklubban.se >

Instiftare

Guldklubban har instiftats av Deloitte, i samarbete med StyrelseAkademien

Samarbetspartner
Fairford Group
Hannes Snellman
Heidrick & Struggles
SEB

Mediapartner
Dagens Industri

Hade du nytta av den här informationen?