Artikel

Krishantering

Att möta det oväntade

Vid en kris ställs styrelsens uppgifter att skydda aktieägarvärdet och upprätthålla förtroendet för organisationen på sin spets. Det kan vara politiska utspel, extrema väderförhållanden eller bristande kunskap om media som skapar oro att problem inom organisationen ska leda till allvarliga kriser. Därför bör styrelsen se till att ledningen utvecklar en krishanteringsplan med olika scenarier.

Kriserna varierar. En del mindre incidenter händer ofta och kan lösas innan de blir svårhanterade med rätt framförhållning. Vissa kan vara mer allvarliga händelser med betydande mänskliga, miljömässiga och andra konsekvenser som hotar den fortsatta livskraften i organisationen. Det enda man med säkerhet kan säga är att när krisen händer är det försent att planera, då måste man agera. Krisen kan inte hanteras som en del verksamheten, utan kräver helt egna spelregler. Varje part måste förstå handlingsplanen och sina roller. Organisationens högsta ledning måste arbeta parallellt under en kris, men med ett tydligt ledarskap kring varje fråga.

Frågor att ställa sig i styrelsen:

  • När granskade vi senast strategin för krishantering? Är den verkligen aktuell? Tar den hänsyn till digitala medier på bästa sätt?
  • Är vi övertygade om att våra talespersoner har nödvändiga kunskaper och färdigheter att samverka effektivt? Behöver någon extra träning?
  • Vad skulle hända om en kris inträffade på annan plats i världen? Hos våra samarbetspartners?
Hade du nytta av den här informationen?