Artikel

Strategi

Kombinera uthållighet och anpassningsförmåga

Det kan vara svårt att fastställa och hålla fast en konsekvent långsiktigt inriktning, speciellt då plötsliga och oväntade förändringar kräver snabba och flexibla lösningar.

Finansmarknaden har sedan år 2008 genomgått stora förändringar, vilka kan göra det svårare för många organisationer att finansiera tillväxt och expansion genom nyemission eller lån. Medan vissa företag förlitar sig på sina kapitalreserver, så finns det många organisationer som inte själva lyckas finansiera nödvändiga strategiska initiativ för att hålla kvar sin position på marknaden och öka intäkterna.

Det finns däremot en annan aspekt. Anpassningen till ny teknologi, allt från sociala medier och appar till molntjänster, förändrar många branscher radikalt genom att ändra konsumenternas och intressenternas beteende. Resultatet av detta är att många affärskanaler krymper medan helt nya öppnas. Ett bra exempel på detta är gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding, där organisationer och individer kan samla sina resurser via internet för att kollektivt stödja viktiga initiativ.

Styrelsen måste kunna bestämma hur organisationen ska koppla sina strategiska planer med finansiella rapporteringssystem för att förbättra organisationens förmåga att göra bättre realtidsjusteringar av strategin. Viktigast av allt är att styrelsen säkerställer att organisationen formulerar och driver en strategi som fokuserar på organisationens kärnkompetenser - de som är svårast för konkurrenterna att matcha eller kopiera. Det är dessa kompetenser som bör utgöra utgångspunkten i arbetet med att uppnå och hålla kvar konkurrensfördelar.

Hur väl en organisation utvecklar och genomför sin strategiska plan beror emellertid på mer än bara styrelsens och ledningens roll och kompetenser. Alla nivåer i en organisation bör hjälpa till med att identifiera strategiska möjligheter och utveckla planer för att nå dessa. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att organisationens strategiska mål och de huvudsakliga riskfaktorerna är tydligt kommunicerade genom hela organisationen, tillsammans med tydlig information om organisationens huvudsakliga värdedrivare, till exempel marknadsandel, leverantörsrelationer, omsättningshastighet, varumärkets styrka och tekniska optimeringar.

Frågor som styrelseledamöter bör ställa:

  1. Hur vet vi att vi fastställt rätt strategi och hanterar övervakningen på bästa sätt? Bör vi etablera en kommitté som har ansvar för denna aktivitet? Hur ofta bör strategi vara en punkt på styrelsens agenda? Schemalägger vi aktiviteter där styrelsen kan fokusera på enbart strategiska frågor, utanför kontoret? 
  2. Engagerar vi våra anställda i den strategiska diskussionen och hur uppmuntrar vi de att hjälpa oss identifiera möjligheter och komma med egna idéer? 
  3. Hur lyckats vi etablera en stark koppling som tydligt visar hur affärsenheterna och individuella projekt stödjer organisationens strategiska mål?
  4. Vilka krav ställer vi på våra anställda att ta hänsyn till och inkorporera organisationens strategiska mål och värdedrivare i deras projekt och offerter?
Hade du nytta av den här informationen?