Artikel

Teknologi

Kan ny teknik skapa tillväxt i din organisation?

Tillväxten under 2013 blir en stor utmaning för många företag, i synnerhet om de ska följa sina traditionella strategier. Tillväxt mot strömmen hittas ofta bland innovatörer - företag vars högre tillväxttakt är driven av ett unikt genombrott, som till exempel en ny och mycket efterfrågad produkt eller implementationen av en banbrytande affärsmodell. Alla organisationer vill vara innovatörer. För de som lyckas är lösningen att hitta nya vägar för att förbättra sina produkter, tjänster och processer - att göra dem mer specifika och unika, ofta genom att införa nya teknologier.

Styrelser bör fråga företagsledningen om deras strategi för att hantera nya teknologiska framsteg som fortsätter haka på förändringstrenden, såsom social media, mobila enheter och molnbaserade tjänster, för att nämna några.

Idag är många organisationer aktiva inom social media och använder applikationer som Facebook, Twitter och bloggar för att attrahera kunder, samla in feedback, generera idéer, marknadsföra varumärket, rekrytera talanger med mera. Men för att verkligen nå framgång måste tydliga affärsmål för användningen av social media sättas upp, understödda av formella program och policyer för att uppnå målen.

På samma sätt används mobila enheter - smarta mobiltelefoner och surfplattor - i allt högre grad för att genomföra transaktioner. Styrelser bör säkerställa att deras organisation utvecklar och implementerar en mobil strategi som på ett bra sätt stöds av affärsmål, -modeller, -applikationer och infrastruktur riktad mot mobila enheter (snarare än att till exempel endast skala ner befintliga webbplatser) för att behålla ett långsiktigt försprång.

Ökande popularitet kring molnbaserade tjänster (cloud computing) - där en organisations hårdvara och mjukvara levereras av en tredjepart och distribueras via internet - har drivits av ett antal sammankopplade förändringar i affärs- och informationslandskapet. Samtidigt som detta innebär en attraktiv möjlighet till att effektivisera teknologikostnader och resurser bör styrelser säkerställa att de förstår de risker som är kopplade till att flytta ut kritiska affärstjänster, inklusive sådana som avser datasäkerhet och integritet.

Innovationer kan uppstå spontant, till exempel om någon tar sig an en rutinuppgift på ett nytt sätt. Men genom ett formellt fokus på innovation skapas mer hållbara och kontinuerliga resultat. Styrelser bör informera sig om hur innovationsaktiviteter - genom teknologi eller på andra sätt - är inkorporerade och understödda i strategiplaner eftersom det kostar både tid och pengar att förbättra befintliga erbjudanden och identifiera nya kompletterande sådana. Innovationsstrategier måste också ta riskfaktorer i beaktande, då inte alla idéer kommer att genomföras och de som blir framgångsrika har egna risker att parera.

Frågor för styrelseledamöterna att ställa:

  1. Hur bra är vi på att inkludera social media i våra kundrelationer? Använder vi till exempel social media för att styra konversationer och säkerställa kundens förståelse för att deras intressen delas av vår organisation?
  2. Använder vi proaktivt social media för att identifiera nya idéer och innovation som kommer från våra medarbetare, leverantörer och kunder?
  3. Förstår vi riskerna kopplade till vår användning av social media? Är till exempel våra rutiner i linje med integritetslagstiftning och marknadspraxis? Är informationen tillräckligt skyddad?
  4. Hur god är vår förståelse för vad mobila appar kan göra för att förändra vår bransch? Ligger vi steget före, håller jämna steg med, eller har vi hamnat efter våra konkurrenter?
Hade du nytta av den här informationen?