Artikel

Privatägda företag positiva inför framtiden – drar fördel av en agil organisation

Deloitte Private's 2019 global survey

Trots tecken på nedväxling i ekonomin visar företagsledare i privatägda företag världen över stort förtroende för sin framtida framgång. Som de största riskerna ses faktorer som cyber-säkerhet och handelsbarriärer.

Deloitte Private's 2019 global survey of private company executives visar i korthet:

  • Majoriteten företagsledare i privatägda företag förväntar sig att deras intäkter, vinst, produktivitet och kapitalinvesteringar kommer att öka närmaste året.
  • 49 procent planerar att utöka sin personalstyrka, vilket är en något större andel än i undersökningen 2017.
  • Handelsbarriärer och cyberattacker ses som de största riskerna.
  • Disruption är ett tydligt fokus för många av företagsledarna.

En förklaring till den positiva framtidstron i dagens affärsklimat är att privata företag har större frihet i att planera långsiktigt, eftersom de ställs inför mindre kortsiktig press från aktieägare, analytiker och andra intressenter som publika företag har. Privatägda företag tenderar också att vara mer agila som organisationer och kan snabbare anpassa sig efter förändrade villkor på marknaden.

2550 företagsledare i 30 länder har deltagit i undersökningen. Ladda ner rapporten för att läsa mer och se skillnader mellan regioner.

Deloitte Private's 2019 global survey of private company executives
Hade du nytta av den här informationen?