Artikel

Family business next generation

Delta i Deloittes undersökning

Tillhör du nästa generations ledare i ett familjeägt företag? Vi vill gärna få din syn på hur du tänker driva ditt företag framåt i dagens föränderliga affärslandskap.

Klicka här för att delta i årets undersökning

Svara senast den 28 februari. 

Endast sammanlagda svar presenteras i rapporten och inga svar kopplas till den enskilda respondenten. 

Familjeägda företag är en viktig del av den globala ekonomin. Deloitte har förmånen att jobba med många familjeägda företag och vi vet att vissa aspekter av marknaden och verksamheten är unika och skiljer sig från andra företag. 

Digital teknologi och en allt mer uppkopplad värld har utvecklat nya vägar i alla delar av näringslivet. Genom nätverk och samarbeten kan företag skapa värde och innovationer som förändrar affärslandskapet på ett helt annat sätt än de kunnat som enskilda organisationer. 

Hur ser du som nästa generations ledare i ett familjeägt företag på möjligheterna som nutiden skapar? Hur väljer du att positionera ditt företag och hur tänker du driva ditt företag framåt i en snabbt föränderlig värld – full av osäkerhet, utmaningar och nya möjligheter?

Ge oss din input! Med din värdefulla hjälp hoppas vi kunna skapa en övergripande bild av intressanta åsikter och erfarenheter. Inga svar kopplas till enskilda respondenten på något sätt och endast sammanlagda svar presenteras i rapporten. Undersökningen stänger onsdag den 28 februari.

Hade du nytta av den här informationen?