Perspektiv

Nytt år, nya möjligheter och nya utmaningar för företagsägare

Vad bör du som äger ett företag ha i åtanke inför 2021? Deloittes specialister delar med sig av sju punkter som hjälper dig.

Ägares löneuttag

Planera ägarens löneuttag jämnt fördelade över året så långt som möjligt (stöd för korttidsarbete kan enligt hittills aktuell information underkännas om ägaren under en stödperiod exempelvis tar ut en bonus eller justerar sina löneuttag för nyttjande av löneunderlag).
 

Löneväxla bilförmåner till bruttolöner

Om du som aktieägare brukar beräkna ditt utrymme för lågbeskattad utdelning, det så kallade gränsbeloppet, enligt löneunderlagsregeln så kan det vara mycket intressant att löneväxla bilförmånen mot nettolöneavdrag. Löneväxla bilförmånen så att du istället för förmån har kontant utbetald lön som du får räkna med i löneunderlaget och i ditt löneuttag. 

Ha ett balanserat pensionssparande

Planera ägarens pensionssparande. Behoven är olika beroende på situation men en viktig fråga för alla ägare, varje år. Konsultera gärna.


Uppfyller företagets anskaffade materiella inventarier villkoren för utökat avdrag 3,9 procent av anskaffningskostnaden?

För materiella inventarier med anskaffningstidpunkt från och med den 1 januari 2021 medges ett särskilt avdrag om 3,9 procent av investeringen, förutsatt vissa villkor. Kom ihåg att begära avdrag i deklarationen för beskattningsåret 2022.

Är ni flera aktieägare?

Det kan vara dags att se över aktieägaravtalet för anpassning till ert och företagets nuvarande förhållanden? Har ni inget aktieägaravtal är vårt råd – upprätta ett.


Hur ser likviditeten ut?

Har företagets kunder medgetts betalningsplaner på grund av rådande covid-19 pandemi, eller har företaget andra likvida utmaningar? Finns det anledning för företaget att ansöka om möjlighet att skjuta upp skattebetalningar vid planering av er likviditetsprognos.  
 

Matchar bolagets budgeterade resultat Skatteverkets preliminära debiteringar?

Är bolagets preliminära skattedebiteringar för höga (eller för låga)? Upprätta en preliminär deklaration och lämna in den till Skatteverket för att få så rätt preliminär debitering som möjligt. 

Hade du nytta av den här informationen?