Lösningar

Familjeägda företag

Ett familjeföretag är inte bara ett företag. Det är ett livsverk som bygger på passion, drömmar, hårt arbete och förhoppningen om att föra företaget vidare till nästa generation. Vi förstår dina utmaningar och vi tar oss tid att förstå familjens dynamik, kultur och målsättningar.

Deloittes medarbetare brinner för att identifiera kärnvärden för de familjer vi arbetar med och vi ser på familjefrågor med såväl hjärta som sinne. Vi arbetar med familjer för att hjälpa dem formulera sina mål och förankra dem i familjens struktur och organisation.

Vi har ett nära samarbete med familjer för att tillsammans skapa väl utformade och korrekt implementerade styrningsstrukturer som ger tydlig vägledning till familjemedlemmar och därigenom skapar enklare övergångar mellan generationer.

Vår erfarenhet är att arbetet med familjeföretag inte bara handlar om frågor som rör bokföring, skatt eller likviditet. Vi förstår behovet av att tala genom djupt personliga angelägenheter och vi bestämmer varje familjemedlems roll med avseende på dessa frågor. Generationsskiften innebär ofta flera diskussioner och ett behov av att ta itu med känslor innan man når en överenskommelse.

Vi är stolta över att vara betrodda familjerådgivare som arbetar mycket nära familjerna. Vi tar ansvaret på allvar och som din pålitliga familjerådgivare är vi alltid tillgängliga för dig.
 

The family business programme

Vad är familjens syfte? Vilka är de rätta organisatoriska förändringar som behövs för att säkerställa familjeföretagets välbefinnande? Är ett generationsskifte på plats? Har nästa generation kompetens och vilja att lyckas?

Vi erbjuder ett program för familjeföretag betsående av olika faser. Den första fasen, ”upptäcktsfasen”, består av enskilda samtal med varje familjemedlem och intressenter. Vi diskuterar syftet och identifierar de utmaningar som familjeföretaget står inför. Vi avslutar fasen med en konkret lista att arbeta med.

I anpassningsfasen sammanför vi hela familjen för att öppet arbeta med listan från ”upptäcktsfasen”. Målet är att diskutera familjens värderingar, vision, styrelseformer och strukturer. Vi avslutar fasen med att skapa en familjekonstitution, som också är en familjestadga.

Avslutningsskedet är genomförandet av avtalen i familjekonstitutionen. Exempelvis kan dessa avtal bestå av att välja en familjerepresentant till styrelsen eller att schemalägga familjemöten.

Våra specifika familjeerbjudanden

Avgörande ögonblick för ert familjeföretag: Konsten att använda rätt teknik för familjeföretag

I denna del av vår serie bestående av åtta delar, ”Avgörande ögonblick för ert familjeföretag,” undersöker vi hur moderniseringen av er IT-struktur och implementeringen av ny teknik kan hjälpa er att ta familjeföretaget in i framtiden.

Läs mer

Avgörande ögonblick för ert familjeföretag: Bedöma familjeföretagets kapitalbehov

Ni har arbetat fram och skapat en vision för ert familjeföretag – nya finansieringsmöjligheter för företagstillväxt kan hjälpa er att omvandla visionen till ett reellt mästerverk. Med rätt planering för finansiering av ert familjeföretag säkerställs att ni har rätt förutsättningar att agera på en möjlighet när den presenterar sig. I den här delen av vår serie om åtta delar, ”Avgörande ögonblick för ert familjeföretag”, tittar vi närmare på nya finansieringsmöjligheter och vad de kan innebära för familjeföretagens framtid.

Läs mer

Avgörande ögonblick för ert familjeföretag: Konsten att styra företaget

Som ett värdefullt konstverk är familjeföretag unika, utformade över tid samt högt värderade. Även om inget familjeföretag är det andra likt förenas företagen av en rad avgörande ögonblick - möjlighet att växa, utvecklas samt förvandlas – och rätt planering är nödvändig för att till fullo ta vara på dessa möjligheter.

Läs mer

The resilient family enterprise: Vänd utmaningar till möjligheter

I vår artikelserie "The resilient family enterprise" undersöker vi hur de egenskaper som splittrar familjeföretag också kan användas för att få dem att blomstra i det postpandemiska landskapet.

Ta del av serien här >

Future Of Family Business Amid Disruption: Hur ni kan växa på en splittrad marknad

Hur bibehåller familjeföretag sina klienters tillit och relationer under pandemin? Läs mer i vår artikelserie "The resilient family enterprise".

Läs vår insight här >

Kontakta oss

Harald Jagner

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance | Ansvarig Real Estate

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har över 25 års erfarenhet av att granska familjeägda bolag och de unika frågeställningar som finns kopplade till dessa bolag. Han är oft... Mer