Growth
Accelerator

Företag växer idag snabbare än någonsin i historien. Medellivslängden på världens största företag är nu bara 20 år. På 1950-talet var den 60.

När ett företag växer kan en rådgivare som växer tillsammans med företaget bli en del i värdeskapandet för verksamheten och aktieägare.

Deloitte Private Growth Accelerator erbjuder specifika tjänster och affärsrådgivning till snabbväxande företag.

Snabbväxande företag - från Startup till Exit

1 Startup

Starta företag

Att skapa en stark grund under start-up-fasen är a och o för en framgångsrik affär. Vi hjälper dig med att få rätt planer, processer och system på plats redan från början.

 • Bolagsstruktur
 • Skatt och redovisning
 • Bokföring och data
 • Kapitalanskaffning

2 Scaleup

Finansiera tillväxt

Att förstå sig på tillgängliga alternativ för att finansiera tillväxt kan vara svårt. Vi hjälper dig definiera en finansieringsplan som är rätt för din verksamhet och tillväxstrategi.

 • Attrahera investerare
 • Stipendier och bidrag
 • Söka kapital och lånefinansiering
 • Attrahera och behålla medarbetare

Expandera

Att på ett framgångsrikt sätt expandera en affärsverksamhet innebär både belöningar och risker. Vi hjälper dig utvärdera alternativen och omstrukturera din verksamhet, samtidigt som potentiella osäkerheter minimeras.

 • Förvärv och samgåenden
 • Affärs- och finansiell modellering
 • Internationell expansion
 • Styrning och internkontroll

3 IPO/Exit

Realisera värde

Det är aldrig för tidigt att börja tänka på en exitstrategi för ditt företag. Vi stödjer dig under varje steg på resan, både innan och efter exit, för att hjälpa dig realisera mesta möjliga värde från din verksamhet.

 • Successionsplanering
 • Notering och exit

Kontakt

Anders Rinzén

Auktoriserad revisor
Revision
Audit & Assurance

+46 70 515 30 76
arinzen@deloitte.se